b4hr4m

ناتوان در خواندن کتابخانه خارجی توسط ایکلیپس .. . . . . . . .. .. ..

b4hr4m ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ 151 برنامه‌نویسی اندروید

با سلام . بنده رد اکلیپس نیازمند استفاده از یک کتابخانه خارجی هستم که به صورت زیر آن را در پروژه قرار می دهم.

فایل jar یا همتن کتابخانه خود را رد فولدر libs قرار میدهم . به پروژه بر میگردم و آن را refresh می کنم . سپس بر روی فایل jar در فولدر libs از پروژهی اندرویدی راست کلیک کرده و بر روی build path و Add to build path کلیک کرده و آن را add می کنم .

اکلیپس را restart کرده و برنامه را اجرا می کنم اما با این اررور مواجه میشوم

[2016-09-02 21:05:07 - lllllllllllllllllllll] Dx 1 error; aborting[2016-09-02 21:05:07 - lllllllllllllllllllll] Conversion to Dalvik format failed with error 1

پاسخ‌ها به این تاپیک
stack programer
stack programer
۱۳۹۵/۰۶/۱۲