محسن میرزایی

منابع Springو Hibernateبه زبان فارسی در جاوا نسخه‌ی Enterprise Edition

محسن میرزایی ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ مباحث عمومی برنامه‌نویسی

سلاماز دوستان کسی هس که منابعی رو در رابطه با Spring و Hibernate در JavaEE معرفی کنه؟تنها کتابی که بنده پیدا کردم کتاب JavaEE آقای احمدرضا صدیقی بوده و منبع دیگری پیدا نکردم

با تشکر

پاسخ‌ها به این تاپیک
نیلوفرآبی
نیلوفرآبی
۱۳۹۵/۰۷/۲۴

 باسلام

به لینک های زیر مراجعه کنید:

http://www.developer.com/java/ent/article.php/3577101/Developing-J2EE-Applications-Using-Hibernate-Annotations-and-Spring-MVC.htm

https://www.javacodegeeks.com/2012/01/java-ee-6-vs-spring-framework.html

http://javabeat.net/integrating-spring-framework-with-hibernate-orm-framework

https://www.linkedin.com/pulse/j2ee-javaee-vs-spring-hibernate-ian-dai

http://www.wrox.com/WileyCDA

 کتابJava How to Program نوشته Deitel 

 کتاب راهنمای جامع Java نوشته هربرت شیلد، مترجمین :فرهاد قلی زاده نوری، علی اصغر شریف پور

البته منابع فارسی زیادی در این زمینه نیست.