shayan.homayoo

لطفا کمک کنید در این سوال گیر کردم لطفا اگر می توانید راه حل را باعکس یا متن بارگذاری کنید

shayan.homayoo ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ زبان برنامه‌نویسی پایتون

تمرین برنامه نویسی : یافتن سن بزرگترین کاندیدا و دومین بزرگترین کاندیدا


برنامه ای بنویسید که سن کاندیداهای مجلس شورای اسلامی را از ورودی بخواند و سن بزرگترین آنها و دومین بزرگترین آنها را در خروجی چاپ کند. برنامه ی شما تا زمانی به خواندن از ورودی ادامه می دهد که عدد منفی یک وارد نشده باشد. به محض اینکه این عدد در ورودی ظاهر شد برنامه باید خواندن ورودی را خاتمه دهد و بزرگترین سن را چاپ کند. سن افراد در بازه ی ۱۰ تا ۹۰ سال می باشد. تضمین می شود که سن کاندیداها در ورودی یکتا می باشد (یعنی هیچ دو نفری در ورودی سن یکسانی نخواهند داشت)

ورودی نمونه:

17
15
39
51
14
32
28
-1
خروجی نمونه:

51 39
لطفا توجه کنید که در خروجی فقط دو عدد وارد می شود که با space از هم جدا شده اند. عدد اول بزرگترین سن و عدد دوم برابر دومین بزرگترین عدد است.

پاسخ‌ها به این تاپیک
ستاره
ستاره
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
age_list=[ ]

print ("please enter age between 10 and 90 , when you are finished enter -1 :\n")


while True:
 age=int(input('enter age kandid:'))

 if age == -1 :
 break
 
 age_list.append(age)

max_age=max(age_list)

print("max age:",max_age)
 
age_list2=age_list.copy()
age_list2.remove(max_age)

max_age2=max(age_list2)
print("max age 2:",max_age2)