تبدیل کد از c++ به در پایتون

با سلام و وقت بخیر

# include <algorithm>
# include <iostream>

using namespace std;

char a[20];

int main(){
string s;
cin >> s;
for (int i = 0 ; i < s.size() ; i++){
a[i] = s[i];
}
if (next_permutation(a , a + s.size())){
for (int i = 0 ; i < s.size() ; i++)
cout << a[i];
}else{
cout << "0\n";
}
return 0;
}

پاسخ ها
تا کنون پاسخی برای این تاپیک ثبت نشده است.
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: