behesht_bh

موازی سازی در پایتون(حلقه for چطور به طور موازی اجرا شود)

behesht_bh ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ زبان برنامه‌نویسی پایتون

چطور میتوان عملیات داخل یک حلقه for را به صورت موازی انجام داد؟

:(5)for i in rang

...

برای هر 5 تا عملیات به طور موازی انجام بشه؟