alibadparva0

تمرین برنامه‌نویسی: جدول گروه بی جام‌جهانی کمک کنید

alibadparva0 ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ مباحث عمومی برنامه‌نویسی

در گروه B مسابقات جام‌جهانی تیم‌های ایران، پرتغال، اسپانیا و مراکش حضور دارند. برنامه‌ای بنویسید که با دریافت نتایج بازی‌ها، نام تیم و تعداد برد و باخت و تفاضل گل و امتیاز آن‌ها را به ترتیب در یک خط چاپ کند. هر تیم به ترتیب امتیاز در یک خط چاپ شود. (در صورتی که امتیاز برابر بود، تعداد برد مدنظر قرار گیرد. در صورتی که هم تعداد برد و هم امتیاز برابر بود، بر اساس ترتیب حروف الفبا چاپ شوند.)
نتایج بازی‌ها را به ترتیب زیر بخواند: (در ورودی نمونه عدد سمت چپ مربوط به تیم سمت راست می‌باشد.)
ایران – اسپانیا
ایران – پرتغال
ایران – مراکش
اسپانیا – پرتغال
اسپانیا – مراکش
پرتغال - مراکش

ورودی نمونه:

2-2
2-1
1-2
2-2
3-1
2-1
خروجی نمونه:

Spain wins:1 , loses:0 , draws:2 , goal difference:2 , points:5
Iran wins:1 , loses:1 , draws:1 , goal difference:0 , points:4
Portugal wins:1 , loses:1 , draws:1 , goal difference:0 , points:4
Morocco wins:1 , loses:2 , draws:0 , goal difference:-2 , points:3