فائز احیا

تمرین برنامه نویسی : حروف کوچیک حروف بزرگ

فائز احیا ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ زبان برنامه‌نویسی پایتون

سلام وقت خوش
کسی می تونه این تمرین رو حل کنه؟

آریامنش (اسم پسر داریوش هم بوده) خیلی ناراحته که توی اینترنت ملت وقتی یه کلمه می نویسن توش هم حروف بزرگ استفاده می کنن هم حروف کوچیک. به خاطر همین تصمیم گرفت یه browser بنویسه که کلماتی که هم حروف کوچیک دارن هم حروف بزرگ رو به صورت جدیدی بنویسه، به این صورت که اگر کلمه ای تعداد حروف بزرگش از تعداد حروف کوچیکش بیشتر بود کل کلمه رو با حروف بزرگ می نویسه در غیر این صورت کل کلمه رو با حروف کوچیک می نویسه.

ورودی نمونه:

hasTAM
خروجی نمونه:

hastam

پاسخ‌ها به این تاپیک
zareisajad98
zareisajad98
۱۳۹۹/۰۵/۱۱
# a program that print upper or lower input

my_string = input()
lowers = [] 
uppers = []
for character in my_string:
 if character.islower(): # Used islower() method for knowin lowers strings
 lowers.append(character)
 if character.isupper(): # also isupper() method 
 uppers.append(character)

if len(uppers) <= len(lowers):
 print(my_string.lower())

elif len(uppers) > len(lowers):
 print(my_string.upper())
generalamir10
generalamir10
۱۳۹۹/۰۸/۱۴

باسلام

چطور میشه در خروجی فقط در یک خط عبارت رو بده

در پاسخ به

فائز احیا
فائز احیا
۱۳۹۹/۰۵/۱۴

سپاسگزارم

در پاسخ به