msahebi5454

تمرین برنامه نویسی: ریشه دوم در پایتون

msahebi5454 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ زبان برنامه‌نویسی پایتون

برنامه ای بنویسید که چند عدد مثبت را از ورودی بخواند و ریشه دوم آن را تا ۴ رقم اعشار چاپ کند.

خط اول ورودی عدد n را نشان می دهد که تعداد عددهایی است که باید ریشه دوم آنها را محاسبه کنید .هر یک از n خط بعدی شامل یک عدد مثبت است.برای اطلاعات بیشتر به نمونه های ورودی و خروجی توجه کنید.

راهنمایی: در این تمرین باید از کتابخانه،math و تابع sqrt از آن کتابخانه استفاده کنید.

لطفاً توجه کنید که به هیچ وجه نباید خروجی ،round شود.دقیقا ۴ رقم بعد از اعشار را چاپ کنید.

ورودی نمونه.

4

1

2

3

19

خروجی نمونه:

1.0000

1.4142

1.7320

4.3588

پاسخ‌ها به این تاپیک
mhashemi212
mhashemi212
۱۳۹۹/۱۰/۰۸
from math import sqrt
n=int(input())
L=[]
for i in range(n):
	a=int(input())
	L.append(sqrt(a))
for i in L:
	print('%.4f' % i)


محمد حسین فریدونی
محمد حسین فریدونیاول راه برنامه نویسی
۱۳۹۹/۰۶/۰۱

سلام وقتتون بخیر

برای این کار میشه از کد زیر استفاده کرد:

from math import sqrt

number_of_inputs = int(input())
sqrts= []
for i in range(0, number_of_inputs):
 sqrts.append(sqrt(float(input())))

for i in sqrts:
 print("%.4f" % (int(i * 10000)/10000))

در مسئله truncate کردن float به ۴ رقم اعشار بدون گرد کردن اگر از روش دیگری استفاده کردید خوشحال میشم کدش رو با ما به اشتراک بذارید.

موفق باشید.