roza707ad

برنامه نویسی #c تمرین دانشگاهی_ خاهشا هرکی بلده کمک کنید.

roza707ad ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ زبان برنامه‌نویسی سی

کلاسی بنام test و متدی بنام checknums بنویسید که دو عدد را به عنوان پارامتر گرفته و در صورت یکسان بودن عدد مقلوب آن مقدار trueو در غیر این صورت false بازگرداند، سپس با استفاده از این متد اعدد سه رقمی که خود عدد با مقلوب آن یکی است را در خروجی نمایش دهد.

در مورد این برنامه میتونید بهم کمک کنید خاهشا🙏

پاسخ‌ها به این تاپیک
tafakkor.a
tafakkor.a
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

سلام. ایمیلتونو بدید.