پاسخ‌ها به این تاپیک
امیرحسین مشفقی
امیرحسین مشفقییک عدد برنامه نویس
۱۳۹۸/۱۱/۰۹

یک راه اینه که با شمارش فاصله بین کلمه ها میتونید تعداد کلمه ها داخل یک رشته رو پیدا کنید به شکل زیر :

#include <stdio.h>

int words(const char *sentence)
{
 int count=0,i,len;
 char lastC;
 len=strlen(sentence);
 if(len > 0)
 {
 lastC = sentence[0];
 }
 for(i=0; i<=len; i++)
 {
 if((sentence[i]==' ' || sentence[i]=='\0') && lastC != ' ')
 {
 count++;
 }
 lastC = sentence[i];
 }
 return count;
}
int main() 
{ 
 char str[30] = "salam hale shoma chetore";
 printf("Words = %i\n", words(str));
}