netwons

جایگزین goto در php چی میتونه باشه

netwons ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ مباحث عمومی برنامه‌نویسی

من میخوام به جای gotoاز دستور دیگری استفاده کنم و گفتن که منسوخ شده میشه با ذکر مثال بگید چطوری باید جایگزین کنم