netwons

مشگل در گرفتن لینک عکس از سرور دیگر و نمایش آن در سایت خودم بدون دانلود

netwons ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ مباحث عمومی برنامه‌نویسی

من در پروژه خودم به دو سرور وصل هستم چطوری میتونم به یکی از پوشه های سرور دسترسی داشت و فایل رو خواند

نکته:پروژه در سرور اصلی قرار دارد و فایل ها و عکس ها در یک سرور دیگر
من میخوام به سرور دیگر وصل شوم و یک فایل رو از داخل آن باز کنم(عکس رو نمایش بدم)