پویا نامی

مشکل با توابع وردپرس:چگونه به تابع the_contentکلاس بدهم.

پویا نامی ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ سیستم‌های مدیریت محتوا

با سلام.من یک مشکلی که دارم اینه که بعد ازthe_postوقتی که میخوام محتویات پست رو بزارم خود به خود میره توی یک تگ<p>وبعد این تگ <p>بدون کلاس خواهد بود.میخواستم بدونم چجوری این تگ pمیتونه یک کلاس داشته باشه.

سورس کد:

<div class="card-deck d-flex justify-content-center">
 <?php
 while(have_posts()){
 the_post();?>
 <div class="card">
 <img class="card-img-top" src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/asset/Images/57870227.jpg" alt="Card image cap">
 <div class="card-body">
 <h5 class="card-title"><?php the_title(); ?></h5>
 /*here is the_content*/<?php the_content(" "); ?>
 </div>
 <div class="card-footer">
 <small class="">
 <ul class="d-flex justify-content-between align-tems-center">
 <li>
 <i>
 <img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/asset/Images/sort-button-with-three-liness.png" alt="Category"
 class="thumb-icon">
 <i>خانگی</i>
 </i>
 </li>
 <li>
 <i>
 <i>1398/2/18</i>
 <img src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/asset/Images/calendar.png" alt="Calendar" class="thumb-icon">
 </i>
 </li>
 </ul>
 </small>
 </div>
 </div>