آشنایی با دستورات floor و ceil در زبان برنامه نویسی اسکرچ


لیست نظرات
کاربر میهمان
دیدگاه شما چیست؟
کاربر میهمان