لیست نظرات
کاربر میهمان
دیدگاه شما چیست؟
کاربر میهمان
کاربر میهمان
Mamadمن یک کاربر مهمان هستم
سلام
اگر من بخواهم هر یک ثانی یک ثانیه به بازیم امتیاز بدهم,باید چه متدی بسازم؟