آسیب پذیری دست کاری Redirect URI در OAuth


در دومین قسمت از فصل امنیت OAuth به آسیب پذیری دست کاری Redirect URI می‌پردازیم. در OAuth وظیفه سنجش صحت redirect_uri بر عهده Authorization Server است. در واقع Authorization Server  با مطابقت دادن redirect_uri درخواستی طبق  redirect_uri ثبت شده، عملیات صحت سنجی را انجام می‌دهد. بررسی مطابقت redirect_uri با سیاست های مختلفی انجام می‌شود که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

این بخش از محتوا مخصوص کاربرانی است که ثبت‌نام کرده‌اند.
جهت مشاهدهٔ این بخش از محتوا لاگین نمایید.
لیست نظرات
کاربر میهمان
دیدگاه شما چیست؟
کاربر میهمان