درآمد بر اکسپرشن‌های ریاضیاتی در اسکریپت‌نویسی Shell در لینوکس


اکسپرشن‌های ریاضیاتی
به‌منظور انجام محاسبات پایه‌ای ریاضیاتی در شل ۳ راه متفاوت وجود دارد که عبارتند از:
- استفاده از کامند expr
- استفاده از سینتکس (( ... ))$
- استفاده از کامند let

برای مثال، به‌منظور جمع کردن اعداد ۷ و ۳ با یکدیگر از ساختار زیر استفاده می‌کنیم:

$ expr 7 + 3
10

همین نتیجه را با راه‌کار دیگری به‌صورت زیر نیز می‌توان به‌دست آورد:

$ echo $(expr 7 + 3)
10

کاربرد دستور let هم به‌صورت زیر است:

$ let x=( 1 + 2); echo $x
3

اکنون عدد ۷ را می‌توان به شکلی دیگر با عدد ۳ جمع کرد:

$ echo $((x+7))
10

لیست نظرات
کاربر میهمان
دیدگاه شما چیست؟
کاربر میهمان