Pyramid: فریمورکی به منظور طراحی سریع وب اپلیکیشن با زبان پایتون

Pyramid: فریمورکی به منظور طراحی سریع وب اپلیکیشن با زبان پایتون

Pyramid فریمورکی است که با هدف ساخت سریع وب اپلیکیشن با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون به بازار عرضه شده است به طوری که با کلیهٔ نسخه‌های پایتون سازگار بوده و این امکان را برای دولوپرها فراهم می‌آورد تا بتوانند پروژه‌های بزرگ و کوچک خود را با آن پیاده‌سازی نمایند.

با استفاده از این فریمورک دولوپرها قادر خواهند بود تا کار خود را در مقیاسی کوچک شروع کرده اما نتیجه‌ای بزرگ دریافت کنند و برای افزودن قابلیت‌های جدید هم دست ایشان کاملاً باز خواهد بود. به عنوان نمونه سورس‌کد نوشته شده با این فریمورک داریم:

from wsgiref.simple_server import make_server
from pyramid.config import Configurator
from pyramid.response import Response

def hello_world(request):
  return Response('Hello %(name)s!' % request.matchdict)

if __name__ == '__main__':
  config = Configurator()
  config.add_route('hello', '/hello/{name}')
  config.add_view(hello_world, route_name='hello')
  app = config.make_wsgi_app()
  server = make_server('0.0.0.0', 8080, app)
  server.serve_forever()

از جمله ویژگی‌های دیگر فریمورک Pyramid می‌توان به مستندات کامل، کامیونیتی در حال رشد، راه‌کارهای مختلف ارتباط با دیتابیس و از همه مهم‌تر، ایمنی وب اپلیکیشن‌های طراحی شده با آن اشاره کرد اما سؤال اصلی اینجا است که آیا این فریمورک توان رقابت با فریمورک‌هایی همچون Django و ... که از سابقهٔ طولانی‌تر و کامیونیتی بزرگ‌تری برخوردارند را دارا است؟

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس