Hack: فونتی اپن‌سورس اختصاصاً برای کدنویسی

Hack: فونتی اپن‌سورس اختصاصاً برای کدنویسی

Hack فونتی است که به صورت اختصاصی برای کدنویسی و برنامه‌نویسان طراحی شده است به طوری که این فونت از حالت‌های Regular ،Bold ،Oblique و Bold Oblique پشتیبانی می‌کند لذا برنامه‌نویس اصلاً احساس کمبود نخواهد کرد.

Hack بر پایهٔ Libre که یک فونت اپن‌سورس است طراحی شده اما این در حالی است که فونت‌های خانوادهٔ Libre کاملاً بازطراحی شده‌اند و چیزهای تکمیلی همچون صدها گلیف مختلف به آن افزوده شده است مضاف بر اینکه حروف، علائم، اعداد و نشانه‌ها نیز همگی بازطراحی شده‌اند تا توازن بیشتری مابین آن‌ها ایجاد گشته و به خوبی خوانده شوند.

از جمله قابلیت‌های این فونت می‌توان به استایل‌هایی در طراحی این فونت اشاره کرد که منجر به خوانایی بیشتر آن شده‌اند و نکتهٔ جالب توجه اینکه فونت Hack رایگان و اپن‌سورس است و از همین روی علاوه بر استفادهٔ شخصی و تجاری از آن، طراحان بسته به نیاز خود خواهند توانست آن را تغییر دهند. 

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس