devRant: شبکهٔ اجتماعی اختصاصی برنامه‌نویسان و دولوپرها

devRant: شبکهٔ اجتماعی اختصاصی برنامه‌نویسان و دولوپرها

معمولاً دولوپرها برای برون‌ریز فشار کاری خود به شبکهٔ اجتماعی تويیتر  پناه می‌برند و مشکلات‌شان را در آنجا مطرح می‌کنند ولی متأسفانه کاربران این شبکهٔ اجتماعی اغلب افراد عادی هستند و توییت‌های دولوپرها برایشان قابل‌درک نیست!

devRant یک شبکهٔ اجتماعی اختصاصی برای برنامه‌نویسان و دولوپرها است که این مشکل را حل نموده و محیطی را ایجاد کرده است که دولوپرها در آنجا می‌توانند با همتایان خود در ارتباط باشند. در این پلتفرم هم درست مانند دیگر شبکه‌های اجتماعی، سایر دولوپرها پست‌ها و کامنت‌های شما را می‌خوانند و آن‌ها را تأیید و یا رد می‌کنند مضاف بر اینکه امکانی وجود دارد تا بتوانید به صورت ناشناس فعالیت داشته باشید و به طور جدی با دولوپرهای دیگر گفت‌وگو کرده و از راه‌کارها و راهنمایی‌های آن‌ها استفاده کنید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon