10 زبان برنامه‌نویسی که شما را به گریه می‌اندازند!

10 زبان برنامه‌نویسی که شما را به گریه می‌اندازند!

آیا در مورد Chicken ،Whitespace و LOLOCODE هیچ شناختی دارید یا چیزی شنیده‌اید؟ این‌ها اسامی چند زبان برنامه‌نویسی عجیب‌ و غریب هستند که به راحتی از صحنه‌ی روزگار حذف شدند. زبان‌های برنامه‌نویسی معمولا به شکلی طراحی می شوند که کار را برای برنامه‌نویس راحت کنند اما این زبان‌ها آنقدر سخت و نامتعارف هستند که اشک را از چشمان برنامه‌نویس جاری می‌سازند. برای آشنایی بیشتر با این زبان‌‌ها، با ما در سکان آکادمی همراه باشید.

این دسته‌ از زبان‌ها برنامه نویسی به عنوان زبان‌های ایزوتریک و گیج کننده شناخته‌ شده اند. زبان‌های ایزوتریک آن دسته از زبان‌ها هستند که برای گروه کوچکی از افراد جهت استفاده یا یادگیری طراحی شده‌اند. حتی گاهی اوقات آن‌ها را زبان‌های برنامه‌نویسی «بیگانه یا ترسناک» خطاب می‌کنند که این هم بی دلیل نیست. نگاهی به 10 زبان برنامه‌نویسی زیر بندازید و مطمئنا شما هم در مورد ترسناک بودن این زبان‌ها، ‌با ما موافق خواهید بود.

1 - زبان برنامه‌نویسی تاکسی (Taxi) 
تاکسی نام یک زبان برنامه‌نویسی است که بیشتر شبیه به زبان نقشه‌کشی و مسیریابی است و برای یک مسافر مناسب‌تر است تا یک کدنویس. این زبان پیشرفته ی نقشه‌-محور، زبان رسمی مورد استفاده برای شهر Townsville استرالیا است که در آن زبان های برنامه نویسی رایج با یک زبان مدرن نقشه-محور جایگزین شده اند. متغیر‌ها (Variables)، کلاس ها (Classes)،‌ توابع (Functions) در این زبان جایی ندارند و به جای آن ها از مکان‌ها (Places) یا شهرها (Cities) استفاده می‌شود.

شما در این زبان وظیفه دارید مسافری را که سوار تاکسی شده از مکانی به مکان دیگر انتقال دهید و با استفاده از دستورات برنامه نویسی مسیر انتقال را مشخص کنید. تاکسی برای حرکت به سوخت نیاز دارد لذا شما از مسافرین کرایه دریافت کرده و برای سوخت گیری آن را خرج می کنید. نمونه برنامه‌ی Hello World نوشته شده با زبان Taxi:

"Hello, World!" is waiting at the Writer's Depot.
Go to Writer's Depot: west 1st left, 2nd right, 1st left, 2nd left.
Pickup a passenger going to the Post Office.
Go to the Post Office: north 1st right, 2nd right, 1st left.
Go to the Taxi Garage: north 1st right, 1st left, 1st right.

2 - زبان برنامه‌نویسی زامبی (ZOMBIE) 
زامبی یک زبان برنامه‌نویسی است که برای ساحره‌ها یا پیشگوها طراحی شده است (کسانی که در مورد مرگ، آینده و غیره پیشگویی می کنند.) این زبان امکاناتی را برای برنامه‌نویس فراهم می‌آورد که با استفاده از آن می‌تواند اجساد مرده بسازد ( چیزی شبیه آبجکت ها در زبان های برنامه‌نویسی شی‌ء گرا)، آن ها را به حرکت درآورد، روح‌ آن‌ها را کنترل کند و با استفاده از آن مسائل محاسباتی را حل کند. عدم همپوشانی در حافظه سیستم و دسترسی غیر مجاز موجودات ترسناک به حافظه سیستم، در این زبان تضمین شده است.

در این زبان نیز از تعریف موجودیات ها(Entity) بهره گرفته‌ خواهد شد. خطاهای دستوری بی‌نهایت خطرناک خواهند بود چرا که ممکن است موجودات پلید از حوزه ی استحفاضی CPU فرار کرده و در جهان خرابی و ویرانی به بار آورند!!! مقدار داده‌ها  هیچ گونه وابستگی به فرمت خاصی اعم از عدد صحیح، اعشاری، رشته‌ای و ... ندارند و می‌توان از قواعد ریاضی در مورد آن‌ها استفاده کرد. نمونه برنامه‌ی Hello World نوشته شده با زبان ZOMBIE:

HelloWorld is a zombie
summon
  task SayHello
    say "Hello, World!"
  animate
animate

3 - زبان برنامه‌نویسی بیت (BIT) 
بیت زبان سطح پایین (نزدیک به زبان ماشین) و قدرتمندی است که به برنامه‌نویس دسترسی کامل را به ساختار‌های ASCII و ساختار‌های ماشینی داده ها می‌دهد. دسترسی و دستکاری داده‌ها در این زبان نسبت به زبان‌های سطح بالا ( نزدیک به زبان انسان) از پیچیدگی کمتری برخوردار است و می‌توان از توابع مخصوص به این کار استفاده کرد. دو نوع داده در این زبان وجود دارد: 1- بیت 2- آدرس بیت.

مقدار داده‌ها در زبان بیت می‌تواند توسط دستورات و عملوند‌ها تغییر یابند. نوع داده در این زبان در هنگام تعریف، باید مشخص باشد و حتی این زبان از دستور GOTO پشتیبانی می‌کند و می‌توان از تعداد نامحدود فضای خالی (Whitespace) یا خط بریک (Break Line) در بین دستورات استفاده کرد. نمونه برنامه‌ی Hello World نوشته شده با زبان BIT:

LINE NUMBER ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ZERO ONE
LINE NUMBER ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ZERO ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ONE ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO VARIABLE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ONE ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ZERO ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ZERO ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ONE ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ZERO ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ONE ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ONE ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ONE ONE ZERO ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ONE ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ONE ONE ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ZERO ONE ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ONE ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ZERO ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ONE ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ONE ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ZERO ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ZERO ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ZERO ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ONE ZERO CODE VARIABLE ONE EQUALS ONE ONE ONE ZERO ZERO GOTO ONE
LINE NUMBER ONE ONE ONE ZERO ZERO CODE VARIABLE ONE EQUALS ONE ZERO ZERO ZERO ONE GOTO ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ZERO ONE CODE VARIABLE ONE EQUALS ONE ONE ONE ONE ZERO ONE GOTO ONE ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ONE ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ONE ZERO ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ZERO ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ZERO ZERO ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ZERO ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ZERO ZERO ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ZERO ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ONE ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ONE ONE ONE ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ONE ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ONE ONE ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ZERO ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ONE ONE ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ONE ZERO ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ONE ZERO ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO VARIABLE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ONE ONE ZERO ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ONE ONE ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ONE ONE ONE ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZEROZERO ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ONE ONE ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ONE ZERO ONE ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ZERO ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ONE ONE ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ONE ZERO ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ONE ONE ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ONE ONE ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ZERO ZERO ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ZERO ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ZERO ONE ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ONE ZERO ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ZERO ONE ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ONE ONE ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ONE ZERO ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ONE ONE ZERO ZERO ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ONE ZERO ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ONE ZERO ONE ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ONE ONE ZERO ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ONE ONE ZERO ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ZERO ZERO ONE ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ZERO ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ZERO ONE ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ONE ZERO ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ZERO ONE ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ONE ONE ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ONE ZERO ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ZERO ZERO ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ONE ZERO ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ZERO ONE ZERO CODE VARIABLE ONE EQUALS ONE ZERO ONE ONE ZERO ZERO GOTO ONE ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ONE ZERO ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ZERO ZERO ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ZERO ZERO ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ZERO ZERO ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ZERO ONE ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ZERO ONE ZERO ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ONE ZERO ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ONE ZERO ZERO ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ONE ZERO ZERO ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ZERO ZERO ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ZERO ZERO ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ZERO ZERO ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ZERO ONE ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ZERO ONE ZERO ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ONE ZERO ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ONE ZERO ZERO ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ZERO ZERO ZERO CODE VARIABLE ONE EQUALS ONE ONE ZERO ZERO ZERO ZERO GOTO ONE
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ZERO ZERO ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ONE ONE ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ONE ONE ONE ONE ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ZERO ZERO ZERO ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ZERO ZERO ZERO CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ONE ONE ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ONE ONE ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ZERO ONE ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ONE ONE ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ONE ZERO ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ONE ZERO ONE ONE ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ONE ONE ONE ZERO ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ONE ONE ZERO ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ONE ONE ONE ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ONE ONE ONE ONE ZERO ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ONE ONE ONE ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ONE ONE ONE ONE ONE ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ZERO ONE ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ZERO ONE ONE ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ONE ZERO ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ZERO ONE ONE ONE CODE PRINT ONE GOTO ONE ZERO ONE ONE ZERO ONE ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ONE ZERO ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ONE ONE ONE ZERO ONE
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ONE ONE ZERO ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ZERO ONE ONE ONE ONE ZERO
LINE NUMBER ONE ZERO ONE ONE ONE ONE ZERO CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ZERO ZERO ONE ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ZERO ONE ONE ONE CODE PRINT ZERO GOTO ONE ONE ZERO ONE ZERO ONE ONE
LINE NUMBER ONE ONE ZERO ONE ZERO ONE ONE CODE PRINT ONE

4 - زبان برنامه‌نویسی آنلامدا (Unlambda) 
آنلامدا زبان مرکب از نمونه‌ توابع مبهم و عجیب و غریب است. در این زبان هر چیزی به صورت تابع (Function) تعریف می‌شود حتی داده‌ها. بسیاری از ویژگی‌ها در این زبان حذف شده‌اند. برای مثال در این زبان نمی‌توان داده‌ها را ذخیره کرد، متغیر تعریف کرد و ... . بدتر از آن شما در این زبان می‌توانید تابعی دلخواه بسازید اما نمی‌توانید آن را نامگذاری و ذخیره کنید!

آنلامدا فقط با توابع سر‌ و کار دارد. هر تابع به عنوان ورودی یا آرگومان، تابع دیگری را دریافت و در خروجی نیز تابع دیگری را بر می گرداند. در این زبان به شما اجازه‌ی کار با ساختارهای داده‌ای و چیزهای شبیه به آن داده می‌شود اما باید همه این‌ها را به عنوان توابع همه‌کاره تعریف کنید. خلاصه‌ی کلام، هرچیزی در این زبان یک تابع است و بس! نمونه برنامه‌ی Hello World نوشته شده با زبان Unlambda:

```s``sii`ki
``s``s`ks
``s``s`ks``s`k`s`kr
``s`k`si``s`k`s`k
`d````````````.H.e.l.l.o.,. .W.o.r.l.d.!
k
k
`k``s``s`ksk`k.*

5 - زبان برنامه‌نویسی Java2K
این یک زبان احتمالات است که بر پایه ی طبیعت و سرشت جهان ساخته شده است یعنی هیچ چیز مطلقی وجود ندارد و هر چیزی احتمال دارد. این زبان آنچه را که شما صراحتا می‌خواهید، انجام نمی‌دهد حتی توابعی که برای این زبان در نظر گرفته شده است به صورت کاملا عجیب و غریبی اجرا می‌شوند مثلا اگر شما قرار است با استفاده از تابع ()Pow عددی را به توان 2 برسانید، ممکن است یا احتمال دارد که نتیجه چیزی غیر از انتظار شما را بدهد. در هر صورت، این زبان از سیستم عددی بر مبنای 11 و همچنین از بررسی سورس کدها برای افزایش امنیت استفاده می کند.

برنامه‌ی شما در این زبان همواره از دو آرگومان استفاده می‌کند حتی اگر شما به یک آرگومان نیاز داشته باشید. در این زبان دو نوع عدد وجود دارد، یکی نام آبجکت، دومی مقدار صحیح آن. برای تمام توابع در Java2K پیاده سازی ها (Implementation) یا دستورات مختلفی وجود دارد و در هنگام Call (کال به معنی فراخوانی) و اجرا به صورت تصادفی یکی از آن‌ها انتخاب شده و نتیجه را به‌ شما می‌دهد؛ نتیجه‌ای که بر اساس احتمال و تصادف خواهد بود.

محدودیت‌های زیادی بر روی کلمات کلیدی یا رزرو شده و توابع وجود دارد. همچنین این زبان از Garbage Collector همانند جاوا برای آزادسازی حافظه‌ی اشغال شده بهره‌ می‌گیرد. نمونه برنامه‌ی  Hello World نوشته شده با زبان Java2K:

1 1 /125 /131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2
/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2
/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/
_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/
_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/
_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/
_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/
_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\
\\\\\\\/*\1 1 /125 /119 /11 6/*/_\/13 2/*/_\\/
125 /131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\
/125 /131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_
\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_
\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_
\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_
\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\
\\\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\
\\\\\\\/*\1 1 /125 /131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\
/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/
125 /13 2/*/_\/_\\\/125 /131 /119 /125 /11 6/*/
_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/
_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\
/125 /13 2/*/_\/_\\\\/125 /131 /119 /125 /11 6/
*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/
*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/
*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/
*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/
_\/125 /13 2/*/_\/_\\\\\\/131 /119 /125 /11 6/*
/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*
/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*
/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*
/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*
/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_
\/125 /13 2/*/_\/_\\\\\\\\\\/*\1 1 /125 /131 /
119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /
125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\/125 /
131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/
131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/
119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\\/
125 /131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\
\\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\\
\\\\\\/*\1 1 /125 /119 /11 6/*/_\/13 2/*/_\\/
125 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/
125 /131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\
/125 /131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_
\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_
\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\
\\/125 /131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*
/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*
/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*
/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*
/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_
\\\\\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/
_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/
_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/
_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/
_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/
_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\
\\\\\\\\\\\/*\1 1 /125 /131 /119 /125 /11 6/*/_
\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/
125 /13 2/*/_\/_\\\/125 /131 /119 /125 /11 6/*/
_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/
_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\
/125 /13 2/*/_\/_\\\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/
_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/
_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/
_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/
_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/
125 /13 2/*/_\/_\\\\\\\\/*\1 1 /131 /119 /125 /
11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /
11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /
11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /
11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/
*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\\\\/*\1 1 /125 /
119 /11 6/*/_\/13 2/*/_\\/125 /119 /125 /11 6/*
/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/125 /131 /119 /125 /
11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/
*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\/125 /131 /119 /
125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /
125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /
125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /
11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\\\/131 /119 /
125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /
125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /
125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /
125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /
125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /
11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\\\\\\\\\/*\
1 1 /125 /119 /11 6/*/_\/13 2/*/_\\/125 /119 /
125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/125 /131 /
119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /
125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\/125 /
131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/
131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/
119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\\/
125 /131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\
\\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\\
\\\\\\\\/*\1 1 /125 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/
125 /13 2/*/_\/_\\/125 /131 /119 /125 /11 6/*/_
\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_
\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_
\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/
125 /13 2/*/_\/_\\\\\/125 /131 /119 /125 /11 6/
*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/
*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/
*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/
*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/
_\/125 /13 2/*/_\/_\\\\\\/131 /119 /125 /11 6/*
/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*
/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*
/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*
/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*
/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_
\/125 /13 2/*/_\/_\\\\\\\\\\/*\1 1 /125 /131 /
119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /
125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\/125 /
131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/
131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/
119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\\/
125 /131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\
/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\
\\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/
_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /13 2/*/_\/_\\\\
\\\\\\/*\1 1 /125 /131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\/
125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/125 /
13 2/*/_\/_\\\/125 /131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\
/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\
/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\
/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\/_\
/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/
125 /13 2/*/_\/_\\\\\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\
/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\
/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\
/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\
/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/131 /119 /125 /11 6/*/_\
/_\/125 /13 2/*/_\/_\\/119 /125 /11 6/*/_\/_\/
125 /13 2/*/_\/_\\\\\\\\\/*\

6 - زبان برنامه‌نویسی Deadfish
 این یک زبان مفسری مفردی است که تنها در چند ساعت با استفاده از زبان برنامه‌نویسی C نوشته شده است. Deadfish در کل 4 دستور دارد و همه‌ی دستورات خروجی هستند و هیچ گونه دستور ورودی ندارد برای همین آن‌ را «مفرد» می‌نامیم. این زبان Case-Sensitive است یعنی به کوچکی و بزرگی حروف حساس است و فقط می‌تواند بر روی مقادیر صحیح یا Integer ها اعمال شود.

اگرچه این زبان هر نوع دستوری را نمی‌پذیرد اما هیچ گونه گزارش خطا یا اشکالی را هم ندارد و فقط به عنوان خروجی به ازای هر خطا یک خط جدید برگشت داده‌ می‌شود. نام این زبان Deadfish به معنای «ماهی مرده» انتخاب شده است چرا که برنامه‌نویسی با این زبان آنقدر ناخوشایند است که شما احساس می‌کنید در حال خوردن ماهی مرده‌ی فاسد و گندیده یی هستید! لطفا طاقت بیارید، هنوز 4 زبان دیگر از این لیست باقی مانده است!! نمونه ی برنامه‌ی Hello World نوشته شده با زبان Deadfish:

iisiiiisiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiooiiio
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddo
dddddddddddddddddddddsddoddddddddoiiioddddddoddddddddo

7 - زبان برنامه‌نویسی ایمنتال (Emmental) 
ایمنتال یک زبان خود-تغییر بوده و این زبان از نوع زبان های پشته‌ای (Stack-based) است که فقط 13 دستور دارد و استک‌ها شامل کارکترها‌ی ASCII هستند. اگرچه به صورت مستقیم در این زبان شرطی تعریف نشده است اما با استفاده از دستور eval یا ? می‌توان قابلیت دستورات شرطی را به آن افزود.

اگرچه به نظر می‌رسد این زبان نسبت به سایر زبان‌های این لیست پیچیده تر و عجیب تر است اما دستورات زبان انگلیسی آن از پیچیدگی کمتری نسبت به سایر زبان‌ها برخوردار است. شما می‌توانید محاسبات منطقی انجام دهید، پشته یا استک تعریف کنید و همچنین از صف نیز استفاده کنید. نمونه برنامه‌ی Hello World نوشته شده با زبان Emmental:

;#58#126#63#36!;#46#36#!;#0#1!;#0#2!;#0#3!;#0#4!;#0#5!;#0#6!;#0#7!#0#33#100#108#114#111#119#32#44#111#108#108#101#72$

8 - زبان برنامه‌نویسی Whenever
 این یک زبان برنامه‌نویسی است که هیچ دنباله‌ی از دستورات را به صورت عادی یا ضروری اجرا نمی‌کند و هر وقت دوست داشته باشد آن‌ها را اجرا می‌کند و هیچ‌گونه ربطی به مکان دستور نوشته شده توسط برنامه‌نویس ندارد.  تصور کنید که ایمیل با غلط‌های املایی بسیاری را برای رئیس خود فرستاده‌اید بدونه این که آن را بازبینی و اصلاح کنید. این کابوس تنها و تنها با استفاده از زبان Whenever برایتان پیش خواهد‌ آمد.

Whenever هیچگونه اهمیتی به متغیرها (Variable) و ساختارهای داده‌ای نمی‌دهد چون اصلا هیچ توجهی به روند اجرای دستورات و ترتیب آن‌ها ندارد. اما جالب آن‌ است که از Constructor پشتیبانی می‌کند و همچنین برخلاف بعضی از زبان‌های این لیست، می‌توان در آن از رشته‌های متنی یا String و دستورات مرکب استفاده کرد. نمونه برنامه‌ی Hello World نوشته شده با زبان Whenever:

1 print("Hello, World!");

9 - زبان برنامه‌نویسی اینترکال (INTERCAL) 
اینترکال (که به عنوان یک زبان کامپایلری اسم دیگری دارد که نمی‌توان با هیچگونه تلفظی آن‌ را ادا کرد) زبانی است که به صورت همزمان چند زبان دیگر را مورد انتقاد قرار می‌دهد. اینترکال با استفاده از دستورات بی معنی برنامه‌نویس را گیج می‌کند. دستوراتی مانند PLEASE، FORGET، IGNOR و ... . برنامه‌نویس به نشانه‌ی ادب باید از دستور PLEASE استفاده کند در غیر این صورت کامپایلر آن را به عنوان خطا گزارش می‌دهد.

اینترکال به صورت کلی با زبان‌های معرفی شده در این لیست تفاوت دارد اما برخلاف برخی از آن ها،‌ از دستورات کنترلی، عملوندها و ساختار‌های داده‌ای پشتیبانی می‌کند. اما باز هم پیچیدگی عجیب و غریب خود را برای این‌ گونه از دستورات دارد. برنامه‌ی Hello World نوشته شده با زبان INTERCAL:

DO ,1 <- #13
PLEASE DO ,1 SUB #1 <- #238
DO ,1 SUB #2 <- #108
DO ,1 SUB #3 <- #112
DO ,1 SUB #4 <- #0
DO ,1 SUB #5 <- #64
DO ,1 SUB #6 <- #194
DO ,1 SUB #7 <- #48
PLEASE DO ,1 SUB #8 <- #22
DO ,1 SUB #9 <- #248
DO ,1 SUB #10 <- #168
DO ,1 SUB #11 <- #24
DO ,1 SUB #12 <- #16
DO ,1 SUB #13 <- #162
PLEASE READ OUT ,1
PLEASE GIVE UP

10- زبان برنامه‌نویسی Orthogonal
 آخرین زبان عجیب و غریب این لیست Orthogonal است که در آن شما می‌توانید دستورات را با هر ترتیبی که دوست دارید، اجرا کنید. محیط آن شامل دو آبجکت است:‌ آبجکت Grid یا توری و آبجکت Stack یا پشته. گرید معادل آرایه ها (Array) است و استک هم که مانند پشته‌ها در زبان‌های شناخته‌ شده است و احتمالا در مورد آن شنیده‌ باشید.

Orthogonal برخلاف زبان‌های کامپیوتری مختلف، یک زبان دو بعدی است و دستورات آن در سه دسته‌ی عملوندها، مسیر‌ها و غیره قرار می‌گیرد. این زبان راهنماهای بیشتر به نسبت سایر زبان‌های معرفی شده در این لیست، در اختیار برنامه‌نویس قرار می‌دهد و همچنین از مقادیر داده‌ای و متغیرها نیز پشتیبانی ‌می‌کند. برنامه‌ی Hello World نوشته شده با زبان Orthogonal:

0 'd' 'l' 'r' 'o' 'w' ' ' ',' 'o' 'l' 'l' 'e' 'h' s 0 c 0 ret

لطفا پس از این که اشک‌هایتان را پاک کردید،‌ نظرات خود را با ما در میان بگذارید. آیا شما حاضرید با چنین زبان‌های برنامه‌نویسی کد‌نویسی کنید؟ و آیا به غیر از زبان های فوق الذکر، زبان برنامه نویسی عجیب و غریب دیگری می شناسید؟

منبع