آشنایی با توپولوژی شبکه و انواع مختلف آن

آشنایی با توپولوژی شبکه و انواع مختلف آن

برنامه نویسان موفق کسانی هستند که علاوه بر تسلط بر فناوری های مرتبط با حوزه ی کار خود، با سایر مباحث مربوطه مثل شبکه، امنیت، زیرساخت و ... هم آشنایی داشته باشند. به همین منظور، در این مقاله سعی کرده ایم تا به صورت خیلی ساده شما را با توپولوژی های شبکه و انواع آن آشنا سازیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع توپولوژی شبکه، با سکان آکادمی همراه باشید.

توپولوژی شبکه نوع آرایشی است که جهت اتصال عناصر شبکه های مختلف استفاده می شود مانند: لینک های شبکه، کامپیوترها، سوئیچ ها، نودها، نقاط دسترسی وای فای، لپ تاپ ها و سایر دیوایس ها در یک شبکه ی کامپیوتری (به هر ابزار متصل به یک شبکه رایانه‌ای گره (Node) گفته می‌شود که به‌وسیله ی لینکبه همدیگر متصل می‌گردند.) به طور کلی، ما دو نوع توپولوژی شبکه داریم که عبارتند از توپولوژی شبکه فیزیکی یا Physical و توپولوژی منطقی یا Logical.

توپولوژی Physical چیست؟
توپولوژی Physical نشان می دهد که اجزای شبکه چگونه در یک شبکه ی کامپیوتری به صورت فیزیکی به هم متصل می شوند. این نوع توپولوژی بیشتر ارتباط فیزیکی میان دیوایس ها را نشان می دهد.

توپولوژی Logical چیست؟
توپولوژی Logical اتصال منطقی دستگاه های شبکه را در یک شبکه ی کامپیوتری مشخص می کند یا به عبارت دیگر، توپولوژی Logical نشان می دهد که دستگاه ها چگونه از طریق توپولوژی فیزیکی با همدیگر ارتباط برقرار می کنند. بنابراین دیوایس هایی که به صورت یکی از توپولوژی های فیزیکی به یکدیگر متصل شده اند، ممکن است زمینه ی توپولوژی منطقی متفاوتی داشته باشند.

اگر بخواهیم که توپولوژی فیزیکی را به صورت دقیق تری توضیح دهیم باید بگوییم که توپولوژی فیزیکی نوع قرار گرفتن عناصر مختلف در یک شبکه ی کامپیوتری مانند محل قرار گرفتن دیوایس ها، ارتباط میان دیوایس ها، نصب کابل ها و غیره را مشخص می کند. در مقابل، توپولوژی منطقی نشان می دهد که اطلاعات چگونه میان دیوایس های فیزیکی منتقل می شوند.

بحث شبکه های کامپیوتری بحث بسیار گسترده یی است که نیازمند مقالات تخصصی است. چه منابع آنلاینی را می شناسید که می توانند به صورت ساده اما در عین حال علمی انواع شبکه های کامپیوتری را توضیح دهند. نظرات خود را با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

منبع