ویرایش دوم کتاب The Algorithm Design Manual

ویرایش دوم کتاب The Algorithm Design Manual

The Algorithm Design در نسخهٔ دومش همچنان به ارائهٔ رمز و رازهای طراحی الگوریتم‌های مختلف و تجزیه و تحلیل کارایی آن‌ها می‌پردازد. در حقیقت ویرایش دوم این کتاب شرح تفصیلی ویرایش اول است و به عنوان سورسی اصلی برای دوره‌های طراحی الگوریتم به کار می‌رود (لازم به ذکر است که این کتاب همچنان عنوان راهنمای عملی طراحی الگوریتم‌ را ‌برای برنامه‌نویسان، محققان و دانش‌آموزان دارا است).

کتاب سهل‌الفهم The Algorithm Design Manual تأکیدش بیش از تحلیل، روی طراحی الگوریتم‌ها است. در همین راستا، بخش اول (Techniques) دستورالعمل‌هایی کاربردی به منظور تجزیه/تحلیل و طراحی الگوریتم‌های کامپیوتری ارائه می‌دهد؛ بخش دوم (Resources) هم مربوط به منابعی است که برای مرور و به عنوان مرجع در نظر گرفته شده‌اند که شامل فهرستی از منابع الگوریتمی، پیاده‌سازی و کتاب‌شناسی می‌شود.