آزمون DISC چیست و اهمیت آن در زندگی کاری چقدر است؟

آزمون DISC چیست و اهمیت آن در زندگی کاری چقدر است؟

یکی از روانشناسان دانشگاه هاروارد به نام دکتر William Moulton Marston در دههٔ ۱۹۲۰ مدلی تحت عنوان DISC را ابداع کرد که به موجب فرضیهٔ این رونشناس، رفتار تمامی افراد با توجه به ۴ خصیصهٔ اصلی قابل پیش‌بینی است. آنچه در مورد تست دیسک می‌بایست مد نظر قرار داد این است که این تست تحت هیچ عنوان شخصیت افراد را تحلیل نمی‌کند بلکه به شخصی که در این آزمون شرکت می‌کند نشان می‌دهد که کدامیک از ۴ حالت این تست در وی غالب است.

 آزمون DISC چیست و اهمیت آن در زندگی کاری چقدر است؟

همان‌طور که در تصویر فوق ملاحظه می‌شود، این دایره توسط خطی به ۲ نیمهٔ بالایی و پایینی تقسیم شده است؛ نیمهٔ بالایی نشان دهندهٔ افراد تیز، چابک و برون‌گرا است و نیمهٔ پایینی نیز نشانگر افراد کند، آرام و درون‌گرا می‌باشد.

افراد برون‌گرا تمایل دارند تا کارها را سریع انجام دهند، سریع صحبت کنند و به سرعت تصمیم بگیرند اما در مقابل، افراد درون‌گرا دوست دارند تا با آرامش بیشتری صحبت کنند و به طور کلی قبل از اتخاذ هر تصمیمی، دوست دارند تا تمامی جوانب آن را بسنجند (البته توجه داشته باشیم که این موارد مطلق نیستند.)

همان‌طور که در تصویر فوق ملاحظه می‌شود، هرچه به مرکز دایره نزدیک می‌شویم، سایه کم‌رنگ‌تر می‌شود و این بدان معنا است که این دست تمایلات افراد درجه‌بندی دارند. توجه داشته باشیم که افراد در آن واحد می‌توانند هم به نیمهٔ بالایی تعلق داشته باشند و هم به نیمه پایینی اما به هر حال یکی از این ۲ ویژگی رفتاری است که در اشخاص مختلف غالب است و افراد غالباً با همان ویژگی شناخته می‌شوند.

 آزمون DISC چیست و اهمیت آن در زندگی کاری چقدر است؟

همچنین این دایرهٔ فرضی را می‌توان به ۲ نیمکرهٔ راست و چپ نیز تقسیم‌بندی کرد به این صورت که نیمهٔ چپ افرادی را نشان می‌دهد که کار برایشان مهم است و نیمه راست نشانگر افرادی است که روابط انسانی برایشان حائز اهمیت است. افراد اصطلاحاً Task-oriented بیشتر تمایل دارند تا روی منطق، داده‌ها، نتایج و پروژه‌ها تمرکز کنند اما در مقابل افراد به اصطلاح People-oriented دوست دارند تا روی تجربیات، احساسات، روابط و تعاملات با سایر افراد جامعه تمرکز کنند.

همچون تصویر قبل، در این تصویر هم سایه‌ای مشاهده می‌کنیم که هرچه به مرکز نزدیک می‌شود کم‌رنگ‌تر می‌شود و این بدان معنا است که این ۲ خصیصه نیز در افراد نسبی است و هرگز مطلق نیستند.

 آزمون DISC چیست و اهمیت آن در زندگی کاری چقدر است؟

با این تفاسیر، همان‌طور که در تصویر فوق ملاحظه می‌شود، این دایره فرضی را می‌توان به ۴ خانهٔ مجزا با خصوصیات منحصر به فردی تقسیم‌بندی کرد که این تصویر نشانگر ۴ ویژگی آزمون DISC است. به طور کلی، هر یک از ما از دید خصوصیات رفتاری در یکی از این ۴ خانه قرار می‌گیریم؛ مثلاً گفته می‌شود که احسان تیپ D است و یا ملیحه تیپ S است. برای درک بهتر مفهوم DISC، در ادامه با خصوصیات تک‌تک این تیپ‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.

Dominant
افرادی که نه تنها برون‌گرا هستند بلکه در عین حال کار برایشان مهم است اصطلاحاً تیپ D هستند (Dominant به معنی «بانفوذ، مسلط و …» است). این تیپ افراد غالباً روی نتایج، حل مشکلات، مسائل و نتیجه متمرکز هستند.

Inspiring
افرادی که برون‌گرا بوده اما بیشتر به روابط انسانی متمایل هستند جزو تیپ I هستند (واژهٔ Inspiring به معنی «الهام‌بخش» است.) این گروه بیشتر تمایل دارند تا روی تعامل با سایر افراد، لذت بردن از لحظات زندگی و خوش بودن تمرکز کنند.

Supportive
افرادی که درون‌گرا هستند و در عین حال روی روابط انسانی متمرکز می‌باشند اصطلاحاً S هستند به این شکل که روی حفظ روابط انسانی،‌ ایجاد صلح و آرامش و به طور کلی هارمونی متمرکز می‌باشند (Supportive به معنی «حامی، حمایت‌گر و پشتیبان» است).

Cautious
افرادی که درون‌گرا هستند اما بر خلاف تیپ S، کار برایشان مهم‌تر از روابط انسانی است اصطلاحاً C نامیده می‌شوند (Cautious به معنی «محتاط» است). این افراد بیشتر روی حقایق، قوانین و مقررات تمرکز می‌کنند.

به طور کلی، با استفاده از نتایج آزمون دیسک ما این امکان را خواهیم داشت تا نه تنها خودمان را بهتر بشناسیم، بلکه شناختمان از دیگر افراد (مثل همکاران، دوستان، همسر و …) نیز بیشتر خواهد شد و نتیجه اینکه اگر شریک ما تیپ I است، خواهیم دانست که از او هرگز نمی‌بایست انتظار تمرکز بر حل مسائل و نتیجه‌گرایی را داشته باشیم!

آنچه مسلم است اینکه تیم‌های استارتاپی به هر یک از این ۴ تیپ برای موفقیت نیاز دارند و هرگز این‌گونه فکر نکنید که تیمی که همهٔ افراد آن D باشند ۱۰۰٪ موفق خواهد شد زیرا علاوه بر نتیجه‌گرایی، یک تیم نیاز به افرادی دارد تا روی قوانین، روابط انسانی، لذت بردن از محیط کار و … تمرکز داشته باشند.

شما چه تیپی هستید؟ با انجام آزمون آنلاین و رایگان دیسک خود را بهتر شناخته و نتایج آزمون را با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.بهزاد مرادی