۲۰ دسامبر ۱۹۹۰: روزی که اولین وب‌سایت دنیا توسط تیم برنرزلی لانچ شد!

۲۰ دسامبر ۱۹۹۰: روزی که اولین وب‌سایت دنیا توسط تیم برنرزلی لانچ شد!

در بیستم دسامبر سال 1990، تیم برنرز لی -دانشمند بریتانیایی- اولین وب‌سایت دنیا را روی کامپیوتر NeXT خود در مرکز CERN لانچ (راه‌اندازی) کرد. پس از ابداع شبکهٔ جهانی وب (WWW) در سال 1989 به عنوان راه‌کاری که از آن طریق مؤسسات علمی سراسر جهان می‌توانستند اطلاعات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، تیم برنرزلی اولین وب‌سایت دنیا را با محتوایی با مضمون «چگونه یک سرور به راه اندازیم و به دیگران اَکسس دهیم تا محتوا به اشتراک بگذارند» بارگذاری کرد!

از آن زمان تاکنون، وب دستخوش تغییرات بسیاری شده است و هر نوع محتوای که فکرش را کنید در آن یافت می‌شود اما آزمایشگاه CERN که زادگاه اولین وب‌سایت دنیا است کماکان آن سرور به یادماندنی اولین سایت دنیا را نگاه داشته است (مشاهدهٔ اولین وب‌سایت دنیا با طراحی تیم برنرزلی).

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس