ویژگی های جدید زبان برنامه نویسی 33 ساله ++C در نسخه ی 17

ویژگی های جدید زبان برنامه نویسی 33 ساله ++C در نسخه ی 17

نسخه ی استاندارد C++ 17 در حال شکل گیری است و ویژگی های جدیدی به این زبان برنامه نویسی افزوده می شوند. هدف از عرضه ی این آپدیت، راحت تر کارکردن با سی پلاس پلاس و آوردن خصوصیات فنی قدرتمندتری به آن است. اگر خواهان زبان های برنامه نویسی نسبتا جدیدتر مثل Swift اپل هستید شاید ++C به نظرتان مشکل دار باشد. به هر حال انتظار می رود C++ 17 برای پاسخگویی به این مسایل و پشتیبانی نرم افزاری وسیع تری، در سال 2017 عرضه شود. برای آشنایی بیشتر با فیچرهای این نسخه، با سکان آکادمی همراه باشید.

در جلسه اخیر استانداردهای این زبان در اولو کشور فنلاند، لیست ویژگی های نهایی ++C جمع آوری شد. در نتیجه، C++ 17 مانند نسخه های C++ 98 و C++ 11 توزیع مهمی خواهد بود. استانداردهای جدید C++ 17 ویژگی های جدیدی مثل structured bindings و if initialisers را معرفی کرده است که باعث می شود این زبان کامل تر شود به طوری که انجمن توسعه دهندگان ++C، این نسخه را دارای خصوصیات فنی قدرتمندی تلقی کرده است. ویژگی های خارج از لیست C++ 17 بعدا به عنوان افزونه های جداگانه یی عرضه خواهند شد. لیست ویژگی های جالب توجه این نسخه از زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس عبارتند از:

- C++17 is based on C11
- Dynamic memory allocation for over-aligned data
- Guaranteed copy elision
- (Forward process guarantees (FPG
- Structured bindings
- if (init; condition) and switch (init; condition)
- constexpr if
- Inline variables
- A weaker version of fixed order-of-evaluation for expressions 
- A weaker version of fixed order-of-evaluation for expressions
- Template argument deduction for class templates

شاید برخی از توسعه دهندگان انتظار فیچرهای بیشتری را داشتند ولی این لیست ویژگی ها شامل لایبرری های الگوریتم های موازی و عبارات پیچیده است که تغییرات چشمگیری هستند. در کل، C++ 17 آپدیت مهمی است که تعداد زیادی ویژگی های کوچک را در بر می گیرد و باعث می شود این زبان خواناتر شود.

نظر شما چیست؟ آیا با وجود عرضه ی زبان های جدیدی همچون گو، سوئیفت، اسکالا و ...، زبان سی پلاس پلاس به حاشیه رانده خواهد شد یا کماکان بازار خود را دارا است؟ نظرات خود را با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon