نسخهٔ آموزشی ماینکرفت در مدارس

نسخهٔ آموزشی ماینکرفت در مدارس

Minercraft: Education Edition تا حد زیادی مشابه نسخهٔ استاندارد ماینکرفت است با این تفاوت که برخی ویژگی‌های اضافی برای افزایش بازدهی آموزشی آن برای مدرسان و دانش‌آموزان اضافه شده است.

در واقع، معلم‌ها می‌توانند از قابلیت Classroom Mode این بازی برای کنترل دانش‌آموزان مختلف خود بهره ببرند که شامل قابلیت‌هایی همچون ارسال پیام به دانش‌آموزان و غیره است. ماینکرفت در واقع به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد که در یک دنیای بزرگ مجازی شرکت کرده و با یکدیگر تعامل داشته باشند. از جمله قابلیت‌های کلیدی این نسخه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- امکان مستندسازی نمونه‌کارهای دانش‌آموزان
- قابلیت لینک دادن به منابع مختلف
- امکان کار گروهی بین دانش‌آموزان

آنها در این دنیا هر کاری که دوست دارند، مانند طراحی رولر کوستر یا حتی کار در صنعت طراحی بازی، را تجربه می‌کنند و همهٔ این‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که نسخهٔ آموزشی ماینکرفت صرفاً انگیزهٔ بیشتری برای یادگیری در میان دانش‌آموزان ایجاد کرده است که از آن جمله می‌توان به یادگیری ریاضیات، علوم، کدنویسی و غیره اشاره کرد.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس