معرفی میانبر‌های Adobe XD | قسمت اول

معرفی میانبر‌های Adobe XD | قسمت اول

در این سری مقاله، قصد داریم تا لیستی از تمامی میانبرهای نرم افزار Adobe XD را به شما معرفی کنیم.

میانبرها (Shortcuts) در Adobe XD

اگر تجربه‌ی کار با نرم افزارهای طراحی را داشته باشید، مطمئنا می‌دانید که وجود کلیدهای میانبر برای سرعت بخشیدن به انجام کارهای مختلف روی آن نرم افزار، بسیار لازم است. خوشبختانه، شما روی نرم افزار Adobe XD نیز به این میانبرها دسترسی دارید و اگر به استفاده از آنها هنگام طراحی عادت کنید، می‌توانید شیوه‌ی طراحی خود را بهینه سازید.

قصد داریم تا لیستی از تمامی میانبرهای نرم افزار Adobe XD را در دو قسمت به شما معرفی کنیم.

میانبرهای عمومی (General)

نتیجه

میانبر کیبورد روی macOS

میانبر کیبورد روی Windows

خروج (Quit)

Cmd + Q

Alt + f4


میانبرهای منوی ویرایش (Edit menu)

منو

میانبر کیبورد روی macOS

میانبر کیبورد روی Windows

ناانجام (Undo)

Cmd + Z

Ctrl + Z

بازانجام (Redo)

Cmd + Shift + Z 

Ctrl + Shift + Z

برش (Cut)

Cmd + X

Ctrl + X

کپی (Copy)

Cmd + C

Ctrl + C

جای‌گذاری (Paste)

Cmd + V

Ctrl + V

جای‌گذاری ظاهر در حالت طراحی (Paste Appearance in Design mode)

Cmd + Alt + V 

Ctrl + Alt +V

جای‌گذاری تعامل در حالت نمونه‌سازی (Paste Interaction in Prototype mode)

Cmd + Alt + V 

Ctrl + Alt +V

شبیه‌سازی (Duplicate)

Cmd + D

Ctrl + D

حذف (Delete)

Backspace

Delete

انتخاب همه (Select All)

Cmd + A

Ctrl + A

لغو انتخاب همه (Deselect All)

Cmd + Shift + A

Ctrl + Shift + A


میانبرهای منوی فایل (File menu)

منو

میانبر کیبورد روی macOS

میانبر کیبورد روی Windows

جدید (New)

Cmd + N

Ctrl + N

باز کردن... (Open…)

Cmd + Shift + O

Ctrl + Shift + O

بستن (Close)

Cmd + W

Alt + F4

ذخیره... (Save…)

Cmd + S

Ctrl + S

ذخیره به عنوان... (Save As…)

Cmd + Shift + S

Ctrl + Shift + S

ذخیره به عنوان فایل محلی... (Save As Local Document...)

Cmd+ Shift + Alt + S

     Ctrl + Shift + Alt + S

خروجی گرفتن دسته‌ای (Export Batch)

Cmd + Shift + E

Ctrl + Shift + E

خروجی گرفتن از مورد انتخاب شده (Export Selected)

Cmd + E

Ctrl + E

خروجی گرفتن برای یک نرم افزار  سازگار واسطه (اگر یک نرم افزار سازگار با Adobe XD روی کامپیوتر شما نصب شده است. مثال: Zeplin)

Cmd + Alt + E

Ctrl + Alt + E

وارد کردن (Import)

Cmd + Shift + I

Ctrl + Shift + I


میانبرهای مسیر/خودکار (Path/Pen)

منو

میانبر کیبورد روی macOS

میانبر کیبورد روی Windows

ابزار خودکار (Pen tool)

P

P

تبدیل نقطه (Convert Point)

دابل کلیک

دابل کلیک

کنترل نامتقارن نقطه (Asymmetric Control Point)

Alt

Alt

کنترل سریع زاویه‌ی نقطه (Snap Control Point Angle)

Shift

Shift

کنترل سریع زاویه‌ی نقطه لنگر (Snap Anchor Point Angle)

Shift

Shift

افزودن (Add)

Cmd + Alt + U

Ctrl + Alt + U

کم کردن (Subtract)

Cmd + Alt + S

Ctrl + Alt + S

تقاطع (Intersect)

Cmd + Alt + I

Ctrl + Alt + I

حذف هم‌پوشانی (Exclude Overlap)

Cmd + Alt + X

Ctrl + Alt + X

تبدیل به مسیر (Convert to Path)

Cmd + 8

Ctrl + 8


میانبرهای لایه‌ها(اشیاء)، گروه‌ها، گروه‌های اسکرول و آرت‌بوردها Layers (Objects), Groups, Scroll groups and Artboards))

منو

میانبر کیبورد روی macOS

میانبر کیبورد روی Windows

گروه‌بندی لایه‌ها (Group layers)

Cmd + G

Ctrl + G

لغو گروه‌بندی لایه‌ها (Ungroup layers)

Cmd + Shift + G

Ctrl + Shift + G

ایجاد کامپوننت (Make component)

Cmd + K

Ctrl + K

قفل/بازگشایی لایه (Lock/Unlock layer)

Cmd + L

Cmd + L

مخفی‌سازی/نمایش لایه (Hide/Show layer)

Cmd + ,

Ctrl + ,

ماسک کردن با شکل (Mask with shape)

Cmd + Shift + M

Ctrl + Shift + M

ایجاد تکرار گرید (Make repeat grid)

Cmd + R

Ctrl + R

انتخاب مستقیم یک لایه درون یک گروه/کامپوننت (Directly select a layer in a group/component)

کلیک روی یک لایه درون محیطCmd + 

کلیک روی یک لایه درون محیطCtrl + 

تغییر شفافیت لایه (Change layer opacity)

1 تا 9 (0 برای %100)

1 تا 9 (0 برای %100)

انتخاب آرت‌بورد (Select artboard)

کلیک روی یک بخش خالی از آرت‌بوردCmd + 

کلیک روی یک بخش خالی از آرت‌بوردCtrl +

رسم شکل از وسط (Draw shape from center)

کشیدنAlt + 

کشیدنAlt + 

رسم اشکال با نسبت ابعاد 1:1 (مربع‌ها و دایره‌های کامل) (Draw shape with 1:1 aspect ratio (perfects square/circle))

کشیدنShift + 

کشیدنShift + 

رسم مثلث متساوی الاضلاع (Draw equilateral triangle)

کشیدنShift + 

کشیدنShift + 

نمایش/مخفی‌سازی راهنماهای آرت‌بورد (Show/ Hide artboard guides)

Cmd + ;

Ctrl + ;

قفل کردن راهنماهای آرت‌بورد (Lock artboard guides )

Cmd + Shift + ;

Ctrl + Shift + ;

حرکت دادن عنصر با 10 پیکسل (Move element by 10px)

فلش‌هاShift + 

فلش‌هاShift + 

تغییر اندازه‌ی‌ عنصر با 1 پیکسل (Resize element by 1px)

فلش‌هاCmd + 

فلش‌هاAlt + 

تغییر اندازه‌ی عنصر با 10 پیکسل (Resize element by 10px)

فلش‌هاCmd + Shift + 

فلش‌هاShift + Alt + 

انتخاب از روی لایه‌های هم‌پوشان (Select through overlapping layers)

کلیکCmd + 

کلیکCtrl + 

ویرایش پدینگ (Edit padding)

 + Sهاور و کشیدن روی محیط

 + Sهاور و کشیدن روی محیط

منعکس کردن پدینگ در جهت‌های مخالف (Mirror padding on opposing sides)

Alt + S

Alt + S

ویرایش تمام جهت‌ها (Edit all sides)

Shift + S

Shift + S

اسکرول افقی (Horizontal scroll)

Cmd + Shift + H

Shift + Alt + H

اسکرول عمودی (Vertical scroll)

Cmd + Shift + V

Shift + Alt +V

اسکرول افقی و عمودی (Horizontal and vertical scroll)

Cmd + Shift + D

Shift + Alt +D


میانبرهای تراز (Align)

منو

میانبر کیبورد روی macOS

میانبر کیبورد روی Windows

تراز چپ (Align left)

← + Ctrl + Cmd

←Ctrl + Shift +  

تراز وسط افقی (Align center horizontally)

Ctrl + Cmd + C

Shift + C

تراز راست (Align right)

→ + Ctrl + Cmd 

→Ctrl + Shift + 

تراز بالا (Align top)

↑Ctrl + Cmd +  

↑Ctrl + Shift +  

تراز وسط عمودی (Align middle vertically)

Ctrl + Cmd + M

Shift + M

تراز پایین (Align bottom)

↓Ctrl + Cmd +  

↓ + Ctrl + Shift


میانبرهای مرتب‌سازی (Arrange)

منو

میانبر کیبورد روی macOS

میانبر کیبورد روی Windows

آوردن به رو (Bring to Front)

Cmd + Shift + ]

Ctrl + Shift + ]

آوردن به جلو (Bring Forward)

Cmd + ]

Ctrl + ]

فرستادن به عقب (Send Backward)

Cmd + [

Ctrl + [

فرستادن به پشت (Send to Back)

Cmd + Shift + [

Ctrl + Shift + [


میانبرهای تقسیم (Distribute)

منو

میانبر کیبورد روی macOS

میانبر کیبورد روی Windows

افقی (Horizontal)

Ctrl + Cmd + H

Ctrl + Shift + H

عمودی (Vertical)

Ctrl + Cmd + V

Ctrl + Shift + V


میانبرهای متن (Text)

منو

میانبر کیبورد روی macOS

میانبر کیبورد روی Windows

برجسته کردن (Bold)

Cmd + B

Ctrl + B

کج کردن (Italic)

Cmd + I

Ctrl + I

زیرخط انداختن (Underline)

Cmd + U

Ctrl + U

افزایش اندازه‌ی فونت (Increase font size)

Cmd + Shift + >

Ctrl + Shift + >

کاهش اندازه‌ی فونت (Decrease font size)

Cmd + Shift + <

Ctrl + Shift + <

جمع بندی

این بود قسمت اول معرفی میانبرهای نرم افزار Adobe XD . منتظر قسمت دوم و پایانی این سری مقاله باشید.

ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. نظرتان درباره‌ی میانبرها و استفاده از آنها در طراحی چیست؟

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس