محبوبیت زبان‌های مختلف در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به گزارش استک اورفلو

محبوبیت زبان‌های مختلف در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به گزارش استک اورفلو

Stack Overflow با توجه به ترافیک سایت‌ها و رصد تگ‌های مختلف در ۶۴ کشور جهان، به این نتیجه رسید که دولوپر‌ها در کشور‌های مختلف با توجه به نیاز‌هایشان، از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلفی استفاده می‌کنند.

این تحلیل لزوماً ارتباط مستقیمی میان زبان‌های برنامه‌نویسی مورد استفادهٔ دولوپرهای یک کشور با متوسط درآمدشان ندارد، بلکه عوامل دیگری مانند ترکیبی از عوامل اقتصادی و اجتماعی من‌جمله سطح تحصیلات و قدمت صنعت نرم‌افزاری کشور مد نظر نیز در این تحلیل تأثیرگذار بوده‌اند. به‌ گزارش استک اورفلو:

زمانی‌ که داده‌های استک اورفلو را مورد بررسی قرار می‌دهیم، مد نظر قرار دادن اکوسیستمی که دولوپرها در آن کد می‌زنند بسیار حائز اهمیت است. یک مسئول منابع انسانی آمریکایی که دغدغهٔ آیندهٔ این صنعت را دارا است به نسبت یک دانشجوی هندی که بر سر دوراهی قرار گرفته که کدام زبان برنامه‌نویسی را شروع به یادگیری کند یا یک سرمایه‌گذار کِنیایی که نیازمند کسب اطلاعات در مورد شرکت‌های فناورانه است، هر کدام نیازمند دیتای متفاوی هستند.

پس از تجزیه و تحلیل این دست داده‌ها، وب‌سایت استک اورفلو آمار جالبی را منتشر کرد که با توجه به این آمار، زبان‌های برنامه‌نویسی Python و R، که معمولاً در تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات علوم مختلف به‌ کار می‌روند، بیشتر در کشور‌های توسعه‌‌یافته به‌ کار می‌روند و همچنین این آمار حاکی از آن است که شکاف درآمدی میان این دو زبان به دلیل نقش آن‌ها در علوم و تحقیقات دانشگاهی است. همچنین در کشور‌هایی که صنعت آن‌ها پردرآمد‌تر است و تحقیقات علمی بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، استفادهٔ برنامه‌نویسان از زبان‌های تخصصی‌تر و پیچیده‌تر شایع‌تر است به‌ طوری‌ که دولوپرهای کشور‌های سرمایه‌دار تمایل بیشتری به استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی C و ++C دارند و این در حالی است که PHP بیشتر در کشور‌های کم درآمد استفاده می‌شود.

اگر بخواهیم از فریمورک‌ها هم مثالی بزنیم، جالب است بدانید که استفاده از فریمورک اپن‌سورس CogeIgniter بیشتر در کشور‌های جنوب شرق آسیا دیده شده است که احتمالاً دلیل آن گسترش شرکت‌های طراحی وب‌سایت در این مناطق است. با توجه به آمار این سایت، زبان‌های مورد استفاده در کشور‌های پردرآمد جهان اول به ترتیب عبارت‌اند از:

- Java
- Python
- JavaScript
- C#
- HTML
- Android
- jQuery
- PHP

اما این در حالی است که زبان‌های مورد استفاده در باقی کشور‌ها تاحدودی تفاوت داشت که عبارتند از:

- JavaScript
- Java
- Android
- C#
- PHP
- jQuery
- HTML
- Python

بنابراین می‌بینیم که تفاوت چندانی میان این دو لیست وجود ندارد، اما در عین‌ حال ترتیب زبان‌های محبوب در هر گروه قابل‌تأمل است. 

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس