لیست محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی

لیست محبوب‌ترین زبان‌های برنامه‌نویسی

www.tiobe.com شرکتی است هلندی که بر اساس استاندارد ISO/IEC 9126 اقدام به ارزیابی و سنجش نرم افزارها از لحظ کیفی می کند. این شرکت همچنین به صورت ماهیانه اقدام به ارزیابی 50 مورد از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی دنیا می نماید. به گفته مسئولین این شرکت، زبان های برنامه نویسی فقط از لحاظ میزان محبوبیت مورد سنجش قرار گرفته و نه کیفیت آن ها و نه تعداد برنامه هایی که به آن زبان نوشته شده به هیچ وجه مد نظر قرار نخواهد گرفت. حال این محبوبیت بر اساس میزان مهندسین حرفه ای زبان های برنامه نویسی، دوره های آموزشی مرتبط و همچنین شرکت هایی که با استفاده از آن زبان ها اقدام به تولید محصول می کنند مشخص می گردد.

روش کار Tiobe.com به این شکل است که تعداد زیادی از وب سایت های مرتبط با برنامه نویسی از طریق Alexa.com انتخاب شده و بر اساس آمار و ارقام برگرفته از آن ها به علاوه نتایج به دست آمده از موتورهای جستجوی Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube و Baidu رتبه بندی صورت خواهد گرفت.

از دید این سایت زبانی به عنوان یک زبان برنامه نویسی تلقی می گردد که دو خصصیه زیر را داشته باشد: در وب سایت ویکیپیدیا به صراحت ذکر شده باشد که یک زبان برنامه نویسی است و آن زبان صفحه اختصاصی در ویکیپیدیا داشته باشد. از این رو، اندروید، اکسل، ای جکس و ... یک زبان برنامه نویسی محسوب نمی شوند. از سوی دیگر زبان مد نظر می بایست تکمیل شده باشد. بنابراین زبان هایی مثل HTML و XML از دید این سایت زبان تلقی نمی گردند.

از سوی دیگر SQL هم یک زبان محسوب نمی شود چرا که با استفاده از آن نمی توان مثلاً یک Loop نوشت اما این در حالی است که نسخه هایی از SQL همچون PL/SQL و یا Transact-SQL به عنوان یک زبان برنامه نویسی محسوب می شوند. 

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس