لیستی از ۲۵۶ زبان برنامه‌نویسی که تاکنون به دنیا عرضه شده‌اند!

لیستی از ۲۵۶ زبان برنامه‌نویسی که تاکنون به دنیا عرضه شده‌اند!

 

تاکنون دنیای توسعهٔ نرم‌افزار زبان‌های برنامه‌نویسی زیادی را به خود دیده است به طوری که برخی از این زبان‌ها همچون جاوا و پایتون توانسته‌اند در میان دولوپرها محبوبیت زیادی کسب کنند اما برخی دیگر عمرشان حتی به یک سال هم نرسیده و کنار گذاشته شده‌اند. 

بر اساس اطلاعات وب‌سایت‌هایی همچون Github و Tiobe، در این مقاله لیستی از ۲۵۶ زبان‌برنامه‌نویسی را جمع‌آوری کرده‌ایم که به‌ نظر می‌رسد لیستی کامل و جامع باشد (اما مسلماً زبان‌هایی هم هستند که از قلم افتاده‌اند.) که عبارتند از:

1. 4th Dimension/4D 
2. ABAP 
3. ABC 
4. ActionScript 
5. Ada 
6. Agilent VEE 
7. Algol 
8. Alice 
9. Angelscript 
10. Apex 
11. APL 
12. AppleScript 
13. Arc 
14. Arduino 
15. ASP 
16. AspectJ 
17. Assembly 
18. ATLAS 
19. Augeas 
20. AutoHotkey 
21. AutoIt 
22. AutoLISP 
23. Automator 
24. Avenue 
25. Awk 
26. Bash 
27. Basic 
28. bc 
29. BCPL 
30. BETA 
31. BlitzMax 
32. Boo 
33. Bourne Shell 
34. Bro 
35. C 
36. C Shell 
37. C Sharp 
38. ++C 
39. C++/CLI 
40. C-Omega 
41. Caml 
42. Ceylon 
43. CFML 
44. cg 
45. Ch 
46. CHILL 
47. CIL 
48. CL 
49. Clarion 
50. Clean 
51. Clipper 
52. Clojure 
53. CLU 
54. COBOL 
55. Cobra 
56. CoffeeScript 
57. ColdFusion 
58. COMAL 
59. Common Lisp 
60. Coq 
61. cT 
62. Curl 
63. D 
64. Dart 
65. DCL 
66. DCPU-16 ASM 
67. Delphi/Object Pascal 
68. DiBOL 
69. Dylan 
70. E 
71. eC 
72. Ecl 
73. ECMAScript 
74. EGL 
75. Eiffel 
76. Elixir 
77. Emacs Lisp 
78. Erlang 
79. Etoys 
80. Euphoria 
81. EXEC 
82. F Sharp 
83. Factor 
84. Falcon 
85. Fancy 
86. Fantom 
87. Felix 
88. Forth 
89. Fortran 
90. Fortress 
91. FoxPro 
92. Gambas 
93. GNU Octave 
94. Go 
95. Google AppsScript 
96. Gosu 
97. Groovy 
98. Haskell 
99. haXe 
100. Heron 
101. HPL 
102. HyperTalk 
103. Icon 
104. IDL 
105. Inform 
106. Informix-4GL 
107. INTERCAL 
108. Io 
109. Ioke 
110. J 
111. J Sharp 
112. JADE 
113. Java 
114. Java FX Script 
115. JavaScript 
116. JScript 
117. JScript.NET 
118. Julia 
119. Korn Shell 
120. Kotlin 
121. LabVIEW 
122. Ladder Logic 
123. Lasso 
124. Limbo 
125. Lingo 
126. Lisp 
127. Logo 
128. Logtalk 
129. LotusScript 
130. LPC 
131. Lua 
132. Lustre 
133. M4 
134. MAD 
135. Magic 
136. Magik 
137. Malbolge 
138. MANTIS 
139. Maple 
140. Mathematica 
141. MATLAB 
142. Max/MSP 
143. MAXScript 
144. MEL 
145. Mercury 
146. Mirah 
147. Miva 
148. ML 
149. Monkey 
150. Modula-2 
151. Modula-3 
152. MOO 
153. Moto 
154. MS-DOS Batch 
155. MUMPS 
156. NATURAL 
157. Nemerle 
158. Nimrod 
159. NQC 
160. NSIS 
161. Nu 
162. NXT-G 
163. Oberon 
164. Object Rexx 
165. Objective-C 
166. Objective-J 
167. OCaml 
168. Occam 
169. ooc 
170. Opa 
171. OpenCL 
172. OpenEdge ABL 
173. OPL 
174. Oz 
175. Paradox 
176. Parrot 
177. Pascal 
178. Perl 
179. PHP 
180. Pike 
181. PILOT 
182. PL/I 
183. PL/SQL 
184. Pliant 
185. PostScript 
186. POV-Ray 
187. PowerBasic 
188. PowerScript 
189. PowerShell 
190. Processing 
191. Prolog 
192. Puppet 
193. Pure Data 
194. Python 
195. Q 
196. R 
197. Racket 
198. REALBasic 
199. REBOL 
200. Revolution 
201. REXX 
202. RPG 
203. Ruby 
204. Rust 
205. S 
206. S-PLUS 
207. SAS 
208. Sather 
209. Scala 
210. Scheme 
211. Scilab 
212. Scratch 
213. sed 
214. Seed7 
215. Self 
216. Shell 
217. SIGNAL 
218. Simula 
219. Simulink 
220. Slate 
221. Smalltalk 
222. Smarty 
223. SPARK 
224. SPSS 
225. SQR 
226. Squeak 
227. Squirrel 
228. Standard ML 
229. Suneido 
230. SuperCollider 
231. TACL 
232. Tcl 
233. Tex 
234. thinBasic 
235. TOM 
236. Transact-SQL 
237. Turing 
238. TypeScript 
239. Vala/Genie 
240. VBScript 
241. Verilog 
242. VHDL 
243. VimL 
244. Visual Basic .NET 
245. WebDNA 
246. Whitespace 
247. X10 
248. xBase 
249. XBase++ 
250. Xen 
251. XPL 
252. XSLT 
253. XQuery 
254. yacc 
255. Yorick 
256. Z shell

حال نوبت به نظرات شما می‌رسد. به غیر از این ۲۵۶ زبان برنامه‌نویسی، چه زبان‌های دیگری می‌شناسید که از قلم افتاده‌اند و علاوه‌ بر این فکر می‌کنید از میان این لیست بلندبالا از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف، آینده در دست کدام زبان/زبان‌ها است و چرا؟ نظرات و دیدگاه‌های خود را با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس