لیستی از ۲۵۶ زبان برنامه‌نویسی که تاکنون به دنیا عرضه شده‌اند!

لیستی از ۲۵۶ زبان برنامه‌نویسی که تاکنون به دنیا عرضه شده‌اند!

تاکنون دنیای توسعهٔ نرم‌افزار زبان‌های برنامه‌نویسی زیادی را به خود دیده است به طوری که برخی از این زبان‌ها همچون جاوا و پایتون توانسته‌اند در میان دولوپرها محبوبیت زیادی کسب کنند اما برخی دیگر عمرشان حتی به یک سال هم نرسیده و کنار گذاشته شده‌اند. 

بر اساس اطلاعات وب‌سایت‌هایی همچون Github و Tiobe، در این مقاله لیستی از ۲۵۶ زبان‌برنامه‌نویسی را جمع‌آوری کرده‌ایم که به‌ نظر می‌رسد لیستی کامل و جامع باشد (اما مسلماً زبان‌هایی هم هستند که از قلم افتاده‌اند.) که عبارتند از:

1. 4th Dimension/4D
2. ABAP
3. ABC
4. ActionScript
5. Ada
6. Agilent VEE
7. Algol
8. Alice
9. Angelscript
10. Apex
11. APL
12. AppleScript
13. Arc
14. Arduino
15. ASP
16. AspectJ
17. Assembly
18. ATLAS
19. Augeas
20. AutoHotkey
21. AutoIt
22. AutoLISP
23. Automator
24. Avenue
25. Awk
26. Bash
27. Basic 
28. bc
29. BCPL
30. BETA
31. BlitzMax
32. Boo
33. Bourne Shell
34. Bro
35. C
36. C Shell
37. C Sharp 
38. ++C
39. C++/CLI
40. C-Omega
41. Caml
42. Ceylon
43. CFML
44. cg
45. Ch
46. CHILL
47. CIL
48. CL 
49. Clarion
50. Clean
51. Clipper
52. Clojure
53. CLU
54. COBOL
55. Cobra
56. CoffeeScript
57. ColdFusion
58. COMAL
59. Common Lisp
60. Coq
61. cT
62. Curl
63. D
64. Dart
65. DCL
66. DCPU-16 ASM
67. Delphi/Object Pascal
68. DiBOL
69. Dylan
70. E
71. eC
72. Ecl
73. ECMAScript
74. EGL
75. Eiffel
76. Elixir
77. Emacs Lisp
78. Erlang
79. Etoys
80. Euphoria
81. EXEC
82. F Sharp 
83. Factor
84. Falcon
85. Fancy
86. Fantom
87. Felix
88. Forth
89. Fortran
90. Fortress
91. FoxPro
92. Gambas
93. GNU Octave
94. Go
95. Google AppsScript
96. Gosu
97. Groovy
98. Haskell
99. haXe
100. Heron
101. HPL
102. HyperTalk
103. Icon
104. IDL
105. Inform
106. Informix-4GL
107. INTERCAL
108. Io
109. Ioke
110. J
111. J Sharp 
112. JADE
113. Java
114. Java FX Script
115. JavaScript
116. JScript
117. JScript.NET
118. Julia
119. Korn Shell
120. Kotlin
121. LabVIEW
122. Ladder Logic
123. Lasso
124. Limbo
125. Lingo
126. Lisp
127. Logo
128. Logtalk
129. LotusScript
130. LPC
131. Lua
132. Lustre
133. M4
134. MAD
135. Magic
136. Magik
137. Malbolge
138. MANTIS
139. Maple
140. Mathematica
141. MATLAB
142. Max/MSP
143. MAXScript
144. MEL
145. Mercury
146. Mirah
147. Miva
148. ML
149. Monkey
150. Modula-2
151. Modula-3
152. MOO
153. Moto
154. MS-DOS Batch
155. MUMPS
156. NATURAL
157. Nemerle
158. Nimrod
159. NQC
160. NSIS
161. Nu
162. NXT-G
163. Oberon
164. Object Rexx
165. Objective-C
166. Objective-J
167. OCaml
168. Occam
169. ooc
170. Opa
171. OpenCL
172. OpenEdge ABL
173. OPL
174. Oz
175. Paradox
176. Parrot
177. Pascal
178. Perl
179. PHP
180. Pike
181. PILOT
182. PL/I
183. PL/SQL
184. Pliant
185. PostScript
186. POV-Ray
187. PowerBasic
188. PowerScript
189. PowerShell
190. Processing
191. Prolog
192. Puppet
193. Pure Data
194. Python
195. Q
196. R
197. Racket
198. REALBasic
199. REBOL
200. Revolution
201. REXX
202. RPG 
203. Ruby
204. Rust
205. S
206. S-PLUS
207. SAS
208. Sather
209. Scala
210. Scheme
211. Scilab
212. Scratch
213. sed
214. Seed7
215. Self
216. Shell
217. SIGNAL
218. Simula
219. Simulink
220. Slate
221. Smalltalk
222. Smarty
223. SPARK
224. SPSS
225. SQR
226. Squeak
227. Squirrel
228. Standard ML
229. Suneido
230. SuperCollider
231. TACL
232. Tcl
233. Tex
234. thinBasic
235. TOM
236. Transact-SQL
237. Turing
238. TypeScript
239. Vala/Genie
240. VBScript
241. Verilog
242. VHDL
243. VimL
244. Visual Basic .NET
245. WebDNA
246. Whitespace
247. X10
248. xBase
249. XBase++
250. Xen
251. XPL
252. XSLT
253. XQuery
254. yacc
255. Yorick
256. Z shell

حال نوبت به نظرات شما می‌رسد. به غیر از این ۲۵۶ زبان برنامه‌نویسی، چه زبان‌های دیگری می‌شناسید که از قلم افتاده‌اند و علاوه‌ بر این فکر می‌کنید از میان این لیست بلندبالا از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف، آینده در دست کدام زبان/زبان‌ها است و چرا؟ نظرات و دیدگاه‌های خود را با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon