برنامه نویسان ریشو در مقابل برنامه نویسان غمگین!

برنامه نویسان ریشو در مقابل برنامه نویسان غمگین!

شرکت Trestle Technology یک از شرکت های فعال در حوزه ی داده کاوی است. محققین این شرکت اخیرا تحقیقی انجام داده اند که نتایج این تحقیق نشان داده توسعه دهندگان زبان برنامه نویسی سوئیفت اپل نسبت به سایر توسعه دهندگان «ریشو تر» هستند! برای آگاهی بیشتر از نتایج این تحقیق، با سکان آکادمی همراه باشید.

آمار و ارقام به دست آمده در این داده کاوی بر اساس پروفایل های گیت هاب و پروژه Face API مایکروسافت است. محققین بر اساس این داده ها، توانستند تا حدودی با خصوصیات ظاهری توسعه دهندگان زبان های برنامه نویسی مختلف پی ببرند.

همان طور که در نمودار فوق مشاهده می شود، بیشترین میزان ریش را توسعه دهندگان زبان Swift دارند و کمترین میزان، به برنامه نویسان زبان R اختصاص دارد. این آمار از 25 ریپازیتوری گیت هاب که مرتبط با 13 زبان برنامه نویسی مختلف بودند استخراج شده است.

علاوه بر این، از روی چهره ی افراد، محققین به میزان خوشحالی ایشان نیز پی بردند. نمودار فوق حاکی از آن است که «اخمو ترین» توسعه دهندگان، برنامه نویسان جاوا هستند! در عین حال، تحقیق فوق نشان داد که «جوان ترین» توسعه دهندگان نیز مربوط به زبان برنامه نویسی جاوا هستند.

توجه
به خاطر داشته باشیم که این آمار و ارقام خیلی پایه ی علمی ندارند. خدا می داند که Face API شرکت مایکروسافت چقدر دقیق است و دیگر این که تصاویر پروفایل توسعه دهندگان گیت هاب چقدر با شخصیت واقعی ایشان همخوانی دارد! علاوه بر این، معلوم هم نیست که این گروهی که در این تحقیق مد نظر داده شده اند چقدر با جامعه ی آن زبان برنامه نویسی همخوانی دارند.

آنچه مسلم است این که این آمار بیشتر جنبه ی Fun داشته و نمی توان خیلی روی نتایج آن حساب کرد. نظر شما چیست؟ آیا توسعه دهندگان ایرانی نیز تمایل به ریش گذاشتن دارند؟ نظرات خود را با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon