آشنایی با برخی زبان‌های برنامه‌نویسی عجیب که یادگیری آن‌ها دشوار است!

آشنایی با برخی زبان‌های برنامه‌نویسی عجیب که یادگیری آن‌ها دشوار است!

سال‌ها تمرین و تلاش لازم است تا در هر زبان برنامه‌نویسی به درجهٔ استادی رسید و انتخاب یک زبان برنامه‌نویسی مناسب یکی از سخت‌ترین کارها برای مبتدیان است اما اگر بدانید که به دنبال چه هستید، این انتخاب آسان‌تر خواهد بود اما در این میان برخی از زبان‌ها هستند که منحنی‌ یادگیری آن‌ها به مراتب پرشیب‌تر از سایرین است که در این مقاله قصد داریم برخی از آن‌ها را معرفی کنیم.

Chef
این زبان برنامه‌نویسی سینتکسی مشابه دستور پخت غذا آشپزی دارد به طوری که در مثال زیر، برنامهٔ معروف Hello World با این زبان نوشته شده است:

Ingredients.
72 g haricot beans
101 eggs
108 g lard
111 cups oil
32 zucchinis
119 ml water
114 g red salmon
100 g dijon mustard
33 potatoes

Method.
Put potatoes into the mixing bowl. Put dijon mustard into the mixing bowl. Put lard into the mixing bowl. Put red salmon into the mixing bowl. Put oil into the mixing bowl. Put water into the mixing bowl. Put zucchinis into the mixing bowl. Put oil into the mixing bowl. Put lard into the mixing bowl. Put lard into the mixing bowl. Put eggs into the mixing bowl. Put haricot beans into the mixing bowl. Liquefy contents of the mixing bowl. Pour contents of the mixing bowl into the baking dish.

WhiteSpace
اسم این زبان برنامه‌نویسی دقیقاً برگرفته از کاری است که انجام می‌دهد. WhiteSpace (فضای سفید) برنامه‌هایی از مجموعه اسپیس‌ها می‌سازد.

reMorse
سینتکس این زبان برنامه‌نویسی شبیه کدهای مورس است که برنامه‌ٔ Hello World در زبان reMorse به صورت زیر خواهد بود:

- - - ..- ...-.---.;newline
- - - .-. - ..-.- ...-. ---.;!
- - - ...- . . -.---.;d
----. . . -.---.;l
----. . -...---.;r
----. -...---.;o
----...-.- ..-. ---.;W
//author didn't feel like doing this part
-..............;output all characters

COW
گاو نام یک زبان گیج‌کننده است که توسط Sean Heber در سال 2003 خلق شد. COW زبانی فورک‌شده از روی BrainFuck است که کلاً شامل 12 دستور است که بیشتر دستوراتش به صورت moo هستند و فقط کوچکی و بزرگی حروف هستند که تفاوت ایجاد می‌کنند مثل mOo ،moO ،mOO ،Moo و ... که برنامهٔ Hello World در این زبان به صورت زیر نوشته خواهد شد:

MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO 
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo MoO MoO MoO 
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo Moo MoO MoO 
MoO Moo OOO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO 
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO 
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO 
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO 
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo 
MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo Moo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo Moo MoO MoO MoO Moo MOo MOo MOo MOo MOo MOo Moo MOo 
MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo Moo OOO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO 
MoO MoO MoO MoO Moo

BrainFuck
این زبان در سال 1993 توسط Urban Müller ابداع شد و پیاده‌سازی او از این زبان عملاً به صورت یک استاندارد برای سایر دولوپرهای علاقمند به خلق زبان‌های عجیب‌وغریب درآمده است. این زبان فقط شامل 8 دستور است و برنامهٔ Hello World در زبان برنامه‌نویسی برین‌فاک به صورت زیر است:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
+++++++++++++++++++++++++++++.
+++++++.
.
+++.
-------------------------------------------------------------------.
------------.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
++++++++++++++++++++++++.
+++.
------.
--------.
-------------------------------------------------------------------.

به نظر شما یادگیری کدام یک از زبان‌های فوق به مراتب دشوارتر است و فکر می‌کنید هدف توسعه‌دهندگان این دست زبان‌های برنامه‌نویسی که اصلاً ارزش سرمایه‌گذاری و تجاری شدن را ندارند چه بوده است؟ همچنین آیا زبان برنامه‌نویسی دیگری می‌شناسید که یادگیری آن دشوار باشد؟ نظرات و دیدگاه‌های خود را با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس