سرفصل‌های آموزشی
آموزش محاسبات عددی با NumPy
دسترسی به اعضای آرایه‌ها (indexing)

دسترسی به اعضای آرایه‌ها (indexing)

در فصل گذشته با نحوه ساخت یک آرایه و ویژگی‌های آن آشنا شدیم. اما چگونه می‌توان در یک آرایه تغییر ایجاد کرد یا به داده‌های ذخیره شده در آن دسترسی داشت؟ چگونه می‌توانیم از یک آرایه اصلی، آرایه‌های دیگری بسازیم؟

در این فصل ابتدا دسترسی به اعضای آرایه (indexing) و در ادامه نحوه برش زدن آرایه (slicing) و برداشت بخشی مشخص از اعضای آن آموزش داده می‌شود. هم چنین نحوه مرتب کردن (sorting) اعضا توضیح داده شده است. فیلتر کردن اعضای آرایه (filtering) بر اساس یک عبارت شرطی و یا جست‌و‌جوی روی اعضای یک آرایه (searching) از دیگر عناوین آموزشی این فصل است. در این فصل یاد می‌گیریم چگونه اعضای آرایه را تحت یک شرط، با مقادیر جدید بروز (update) کنیم. همچنین حذف و اضافه کردن اعضای جدید را می‌آموزیم. در همه این موارد، برای عمق دادن به یادگیری، از مثال‌ها و تمرین‌های کاربردی متنوعی بهره گرفته‌ایم.