سرفصل‌های آموزشی
آموزش محاسبات عددی با NumPy
کار با تصاویر به کمک نامپای

کار با تصاویر به کمک نامپای

تا کنون بسیاری از موارد اساسی درباره نامپای آموزش داده شده است. می‌دانیم که می‌توان تصاویر را در قالب یک سری آرایه عددی سه بعدی نمایش داد. در این فصل ابتدا با ساخت آرایه‌های عددی RGB آشنا می‌شویم و می‌آموزیم چطور رنگ‌های تصادفی متفاوت ایجاد کنیم. سپس می‌آموزیم چگونه می‌توان این تصاویر را ذخیره کرد یا یک تصویر دیجیتالی را به یک بردار عددی تبدیل نمود.

در ادامه به تبدیلات هندسی در آرایه‌ها پرداخته شده است. ذیل این عنوان می‌آموزیم چگونه یک آرایه را در محورهای مختلف تقارن بدهیم یا بچرخانیم (flip) و یا چگونه ترانهاده (transpose) یک آرایه یا ماتریس را حساب کنیم.

در انتهای فصل نیز انواع راهکارهای اجرای یک حلقه تکرار روی آرایه ها را می‌آموزیم و با توابع nditer و ndenumerate آشنا می شویم.