سرفصل‌های آموزشی
آموزش خواندن و وارد کردن داده‌ها در پایتون
تعاریف اولیه و معرفی کتابخانه SQLAlchemy

تعاریف اولیه و معرفی کتابخانه SQLAlchemy

فصل سوم در امتداد دوره آموزشی MySQL و «ترکیب داده ها به کمک Pandas» است؛ در این فصل از دوره سعی داریم به کمک زبان پایتون و کتابخانه SQLAlchemy با یک پایگاه داده رابطه ای (Relational Database) ارتباط برقرار کنیم. SQLAlchemy در واقع یک ORM برای پایتون است و به کمک آن می توانیم با اغلب RDBMS های معروف ارتباط بگیریم. در این دوره جهت تمرین با سیستم مدیریت پایگاه داده SQLite کار می کنیم اما موارد طرح شده در تمام جلسات، برای دیگر RDBMS ها نیز قابل پیاده سازی هستند.

در ابتدای فصل برخی مفاهیم اولیه توضیح و یادآوری می شوند؛ سپس در ادامه با کتابخانه SQLAlchemy و مفهوم ORM آشنا شده و این کتابخانه را نصب می کنیم. برای شروع با یک پایگاه داده SQLite ارتباط گرفته و اسامی جداول و نام ستون های هر جدول را دریافت می کنیم. پس از آن انواع کوئری های مرسوم و عبارات متداول نظیر SELECT، WHERE، ORDER BY را پیاده سازی می کنیم. سپس نحوه کوئری زدن با Pandas در کنار SQLAlchemy را آموخته و در انتها جداول یک پایگاه داده را ترکیب می کنیم.