سرفصل‌های آموزشی

۹۷ چیزی که هر برنامه‌نویسی باید بداند

سرفصل‌های آموزشی
نود و هفت چیزی که هر برنامه‌نویسی باید بداند: تا حد ممکن فانکشن‌های کوچک بنویسید

نود و هفت چیزی که هر برنامه‌نویسی باید بداند: تا حد ممکن فانکشن‌های کوچک بنویسید

وقتی که صحبت از اندازهٔ (Size) یک فانکشن یا تابع به میان می‌آید، منظور هم می‌تواند تعداد خطوطی که داخل فانکشن مد نظر نوشته شده باشد و هم تعداد تَسک‌هایی که آن فانکشن قرار است انجام دهد.

گرچه هر دو موضوع از اهمیت بسزایی برخوردارند، اما تخصصی بودن فانکشن از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در واقع، هرچه ما فانکشن‌هایی که می‌نویسیم تخصصی‌تر باشند، مدیریت سورس‌کد در آینده، خواندن کدها توسط دیگر دولوپرها و به حداقل رساندن وابستگی‌ها در سورس‌کد پروژه‌ٔ خود بیشتر و بیشتر می‌شود.

به عبارت دیگر، هر فانکشن نباید بیش از یک تَسک (کار) را انجام دهد که در چنین حالتی می‌گوییم فانکشن مد نظر دارای قابلیت Single Responsibility است.

online-support-icon