انتخاب تصویر مناسب در طراحی UI

انتخاب تصویر مناسب در طراحی UI

افزودن تصاویر در صفحه‌ی ورود اپلیکیشن‌تان الزامی نیست، اما راهی عالی برای انتقال پیام برند شماست. با این حال، مانند رنگ، استفاده از تصاویر در طراحی‌های رابط کاربری با توجه به مخاطبان شما و احساسی که می‌خواهید داشته باشند، همراه است. خنثی، مرتبط و متنوع نگه داشتن تصاویر، یک راه عالی برای افزایش تعامل با محصول دیجیتال شما است. وبسایت‌هایی مانند Unsplash و Pixabay، منابع مفیدی برای جستجوی تصاویر رایگان به منظور استفاده در پروژه‌های طراحی شما هستند.

تصویری از وبسایت Unsplash
نمایی از وبسایت Unsplash

ما در سکان آکادمی، 5 وبسایت ارائه دهنده‌ی تصاویر استوک رایگان را معرفی کرده‌ایم!