درک شکل‌های پایه در طراحی UI

درک شکل‌های پایه در طراحی UI

جدا از متن، رنگ و تصویر، بیشتر آنچه که شما در صفحه‌ی یک اپلیکیشن یا وبسایت خواهید دید، از اشکال مختلف ساخته شده‌اند. این اشکال، عناصر اصلی یک صفحه‌ی اپلیکیشن یا وبسایت را تشکیل می‌دهند و اکثر رابط‌ها، بیشتر از آنچه به چشم می‌آید، آن‌ها را روی صفحه‌شان‌ دارند. اشکال با استفاده از نقاط و خطوط ایجاد می‌شوند؛ نقاط و خطوط، مسیرهایی را با هم تشکیل می‌دهند که آغاز، پایان و جهت دارند.

در Adobe XD، اشکال را می‌توان به دو صورت رسم کرد: با ابزار خودکار (pen tool) یا با اشکال آماده (shape tools). ابزار خودکار به شما این امکان را می‌دهد که اشکال را به صورت دیجیتالی به همان روشی که با مداد و کاغذ رسم می کنید، بکشید. در این دوره، ما بر روی ابزار دوم تمرکز خواهیم کرد و با ابزار مربوط به اشکال آماده، آن‌ها را ایجاد می‌کنیم.

Adobe XD دارای چهار شکل پیش‌فرض است:

  1. مستطیل (rectangle)
  2. بیضی (ellipse)
  3. چندضلعی (polygon)
  4. خط (line)

دارید فکر می‌کنید که چرا برخی از اشکال کم هستند؟ چشمان تیزبینی دارید! مربع و دایره میان این گزینه‌ها نبودند. این مسئله، به این دلیل است که مربع‌ها با استفاده از ابزار مستطیل و دایره‌ها با استفاده از ابزار بیضی به‌وجود می‌آیند. با اشکالی که بالا ذکر شدند، تقریبا می‌توانید هر چیزی بسازید.

محیط XD را که در فصل اول معرفی کردیم به یاد دارید؟ می‌توانید ابزارهای مربوط به این اشکال را در نوار ابزارِ (toolbar) سمت چپ صفحه بیابید.