ذخیره‌ی کار و خروجی گرفتن در Adobe XD

ذخیره‌ی کار و خروجی گرفتن در Adobe XD

هنگامی که صفحه‌ی ورود اپلیکیشن شما زیبا و آراسته به نظر رسید و لایه‌هایتان به درستی نام‌گذاری و قالب بندی کردید، زمان ذخیره و خروجی گرفتن از کارتان فرا می‌رسد!

برای خروجی گرفتن از آرت‌بوردتان در مک، File→Export→All Artboards را انتخاب کنید یا در ویندوز Export→ All Artboards را انتخاب کنید. چیزی شبیه به این خواهید دید:

شما چهار گزینه برای قالب آرت‌بوردهای خروجی گرفته شده‌ی خود دارید: PNG، SVG، PDF و JPG. همچنین می‌توانید دستگاهی که آرت‌بوردهایتان را برای آن خروجی می‌گیرید، انتخاب کنید.

برای اینجا، طرح‌هایتان را به‌صورت PNG خروجی بگیرید و آماده‌ی اشتراک گذاری کار خود شوید!