چرا طراحان تجربه‌ی کاربری به پروتفولیو نیاز دارند؟

چرا طراحان تجربه‌ی کاربری به پروتفولیو نیاز دارند؟

طراحی تجربه‌ی کاربری، یک رشته‌ی بسیار عملی است و کارفرمایان می‌خواهند ببینند که شما بر مهارت‌های عملی لازم (و همچنین تئوری) تسلط دارید. مانند هر حوزه‌ی دیگری، باید ثابت کنید که آنچه را که لازم است، به دست آورده‌اید. تنها، فهرست کردن مهارت‌ها و تجربیات‌تان برای مصاحبه کافی نیست!

پورتفولیوی شما، شواهدی قابل‌لمس را از تسلط شما بر علم تجربه‌ی کاربری، ارائه می‌دهد. این نشان می‌دهد که می‌توانید کل پروژه‌ی طراحی را از ابتدا تا انتها اجرا کنید، با ابزارهای حوزه طراحی آشنا هستید و می‌توانید مؤثرترین روش‌ها و تکنیک‌ها را در هر مرحله از فرایند، شناسایی و استفاده کنید.

تصویری از یک نمونه پورتفولیو

در عین حال، یک پورتفولیوی طراحی تجربه‌ی کاربری، به انتقال برند شخصی (Personal Branding) شما کمک می‌کند. یعنی یک رسانه‌ی بصری و متنی است که از طریق آن، می‌توانید بیان کنید که به‌عنوان یک طراح، چه شخصی هستید و چه چیزی شما را در میان دیگران منحصربه‌فرد می‌کند. به‌ویژه برای افرادی که شغل خود را تغییر می‌دهند، با تجربه‌ی کم یا بدون هیچ تجربه‌ای، یک پورتفولیوی قوی، کلید حرفه‌ی جدید شما را در اختیار دارد.