تمرین عملی: آماده‌اید تا مانند یک طراح تجربه‌ی کاربری (UX Designer) فکر کنید؟

تمرین عملی: آماده‌اید تا مانند یک طراح تجربه‌ی کاربری (UX Designer) فکر کنید؟

این قسمت، ما را به تمرین عملی این فصل می‌رساند. بیایید تصور کنیم که شما یک طراح تجربه‌ی کاربری نوپای واجد شرایط هستید و به‌تازگی اولین کار خود را در این زمینه شروع کرده‌اید. شخصی از شما می‌پرسد که شغل‌تان چیست؟ اما وقتی می‌گویید "من یک طراح تجربه‌ی کاربری هستم"، آنها نسبتاً گیج به نظر می‌رسند. چگونه برای آنها توضیح می‌دهید که طراحی تجربه‌ی کاربری چیست و شما، چه وظایفی را در آن به‌عهده می‌گیرید؟ به موارد زیر فکر کنید:

  1. طراحی تجربه‌ی کاربری چیست؟
  2. یک طراح تجربه‌ی کاربری دقیقا چه‌کار می‌کند؟
  3. طراحی تجربه‌ی کاربری چه تفاوتی با سایر رشته‌های طراحی دارد؟