تحویل طراحی برای پیاده‌سازی به تیم فنی

تحویل طراحی برای پیاده‌سازی به تیم فنی

صرف نظر از اندازه و وسعت یک پروژه، بهتر است همیشه برای رسیدن به هدف نهایی، با توسعه‌دهندگان حاضر در تیم همکاری کنیم. به‌عنوان یک طراح تجربه‌ی کاربری، حفظ یک رابطه‌ی خوب با تیم توسعه مهم است. آنها کسانی هستند که طرح‌های شما را زنده می‌کنند و آنها را به محصولاتی کاربردی تبدیل می‌کنند.

سعی کنید هنگام مستندسازی کل فرایند طراحی تجربه‌ی کاربری، تا حد امکان دقیق باشید و هدف‌تان این باشد که به‌طور منظم، آنها را با تیم توسعه بررسی کنید. هرچه زودتر توسعه‌دهندگان را دخالت دهیم، زودتر می‌توانیم عناصر طراحی‌ای را که ممکن است از نظر  فنی اجرا کردنشان دشوار باشد، شناسایی کنیم.

همانطور که می‌بینید، فرایند طراحی تجربه‌ی کاربری، بسیار متنوع است و می‌توانید انتظار همکاری زیادی را در این مسیر داشته باشید.

دوره در حال تکمیل است ... rocket