طراحی تجربه‌ی کاربری از کجا آمده است؟

طراحی تجربه‌ی کاربری از کجا آمده است؟

اصطلاح "تجربه‌ی کاربری (User Experience)"، اولین بار در دهه‌ی 1990 میلادی، توسط دکتر دونالد نورمن (Don Norman) مهندس برق و دانشمند شناختی در شرکت اپل (Apple) ابداع شد.

تصویری از دانشمند شناختی Don Norman
دکتر دونالد نورمن

نورمن که پیشگام طراحی کاربرمحور بود، بر اهمیت طراحی بر اساس نیازها و اهداف کاربر نهایی تاکید می‌کرد. هنگام انجام این کار، او اصطلاح "تجربه‌ی کاربری" را نیز معرفی کرد، که به‌قول خودش، "به‌معنای تمام جنبه‌های تجربه‌ی یک فرد با یک سیستم، از مواد و عناصری که برای ساخت ابزار تعامل کاربر استفاده شده (فیزیکی یا دیجیتال)، تا رابط کاربری، گرافیک و غیره می‌باشد.