تمرین عملی - آماده‌اید تا مانند یک طراح تجربه‌ی کاربری فکر کنید؟

تمرین عملی - آماده‌اید تا مانند یک طراح تجربه‌ی کاربری فکر کنید؟

اکنون که می‌دانید چگونه تجربه‌ی کاربری خوب و بد را تشخیص دهید، بیایید نگاه انتقادی‌تان را برای طراحی تجربه‌ی کاربری، پرورش دهیم. ماموریت شما این است که شروع به مرور وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهایی کنید که اغلب استفاده می‌کنید و از هر چیزی که به‌نظرتان جذاب یا خسته‌کننده است، یادداشت‌برداری کنید.

روی این که استفاده از آن وبسایت یا نرم‌افزار برای شما چقدر آسان یا دشوار است، تمرکز کنید. آیا می‌توانید به چیزی که دنبالش هستید، برسید؟ آیا رسیدن به اهداف‌تان آسان است؟ به یاد داشته باشید: کلید این است که آیا وبسایت یا نرم‌افزار، نیازهای کاربر را برآورده می‌کند یا خیر؟ چند نتیجه‌گیری را از  هر وبسایت یادداشت کنید و یادداشت‌های خود را در جایی نگه دارید تا بعداً به آنها مراجعه کنید.

مطمئن نیستید که از کجا شروع کنید؟ به کارهایی که اغلب به صورت آنلاین انجام می‌دهید، مانند خرید یا رزرو بلیت برای سفر فکر کنید. برای مثال، اگر پی‌در‌پی مسافرت می‌کنید و اغلب به‌صورت آنلاین پرواز رزرو می‌کنید، به وبسایت عادی موردنظرتان بروید. مواردی که دوست دارید یا دوست ندارید و مهم‌تر از همه، دلیل آن را بنویسید.