مقدمه‌ای بر مدل 4 ربع طراحی تجربه‌ی کاربری (بخش اول)

مقدمه‌ای بر مدل 4 ربع طراحی تجربه‌ی کاربری (بخش اول)

در این قسمت و قسمت بعدی، بر روی مسیرهای تخصصی در زمینه‌ی طراحی تجربه‌ی کاربری تمرکز خواهیم کرد. همانطور که پزشکان ممکن است در زمینه‌های خاصی (مانند پزشکی داخلی یا اطفال) تخصص داشته باشند، طراحی تجربه‌ی کاربری نیز شامل متخصصان عمومی و متخصص است. شما می‌توانید روی فرایند طراحی تجربه‌ی کاربری به طور کلی تمرکز کنید یا می‌توانید در یک جنبه‌ی خاص از آن، تخصص داشته باشید. بنابراین در این دو قسمت، برخی از محبوب‌ترین مشاغل و تخصص‌های طراحی تجربه‌ی کاربری را که برای افراد دارای مهارت‌های خاصی در تجربه‌ی کاربری هستند، توضیح می‌دهیم.

مدل 4 ربع طراحی تجربه‌ی کاربری

علاوه بر مهارت‌های اساسی طراحی تجربه‌ی کاربری (مانند نمونه‌سازی (Prototyping)، همدلی با کاربر (User Empathy)، تست کاربر (User Testing) و غیره)، بسیاری از طراحان تجربه‌ی کاربری نیز بسته به علایق، مهارت‌ها و نیازهای کارفرمایشان، تصمیم می‌گیرند که در یک یا دو زمینه متخصص شوند.

یک راه عالی برای نگاه کردن به تخصص‌های طراحی تجربه‌ی کاربری، از طریق مدل 4 ربع است که این حوزه را به 4 رشته‌ی اصلی تقسیم می‌کند:

  1. استراتژی تجربه (Experience Strategy یا ExS)
  2. تحقیقات کاربر (User Research یا UR)
  3. معماری اطلاعات (Information Architecture یا IA)
  4. طراحی تعامل (Interaction Design یا IxD)
تصویر مدل 4 ربع حوزه‌های طراحی تجربه‌ی کاربری

در حالی که طراحان تجربه‌ی کاربری تمایل دارند در تمام زمینه‌های بالا به خوبی مهارت پیدا کنند، اکثر آنها فقط روی یک یا دو مورد در حرفه‌ی خود تمرکز می‌کنند. در قسمت بعدی، با جزئیات بیشتری به هر ربع و نقش‌های مرتبط با آنها نگاه می‌کنیم.

دوره در حال تکمیل است ... rocket