آشنایی با فایل robots.txt

نظرات
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: