چرا گوگل به گوگل پلاس اهمیت زیادی از دید سئو می دهد؟

چرا گوگل به گوگل پلاس اهمیت زیادی از دید سئو می دهد؟