دیدگاه‌ها در وردپرس

دیدگاه‌ها در وردپرس

بخش دیدگاه‌های وردپرس، مربوط به دیدگاه‌هایی می‌شود که برای نوشته‌ها یا برگه‌ها (اگر فعال باشد)، گذاشته می‌شود. در این بخش می‌توانید دیدگاه‌ها را مشاهده و مدیریت کنید. برای مشاهده‌ی تنظیمات مربوط به دیدگاه‌ها، درس تنظیمات گفت‌و‌گو و رسانه در وردپرس را مطالعه نمایید.

برای مشاهده‌ی دیدگاه‌ها، از منوی وردپرس «دیدگاه‌ها» را انتخاب نمایید.

در این صفحه، دیدگاه‌های سایت شما نمایش داده می‌شود، تعداد دیدگاه در هر صفحه را می‌توانید از «تنظیمات صفحه» در بالای سایت تغییر دهید. همان طور که می‌بیند، به طور پیش‌فرض وردپرس یک دیدگاه برای نوشته‌ی «سلام دنیا» نیز ثبت کرده است.

با قرار دادن نشانگر موس روی هر کدام از دیدگاه‌ها، گزینه‌هایی در زیر متن دیدگاه به نمایش در می‌آید.

توضیح گزینه‌ها:

نپذیرفتن: در صورتی که در تنظیمات دیدگاه‌ها تعیین کرده باشید که تنها پس از تایید، دیدگاه نمایش داده شود، این گزینه نمایان می‌شود. با زدن این گزینه دیدگاه پذیرفته نشده و در سایت نمایش داده نمی‌شود.

پاسخ: برای پاسخ به دیدگاه این گزینه را بزنید تا کادر پاسخ‌دهی نمایان شود. پس از نوشتن پاسخ، دکمه‌ی آبی رنگ «پاسخ» را بزنید تا پاسخ شما ثبت شود.

ویرایش سریع: قابلیت ویرایش سریع، امکان ویرایش دیدگاه را بدون رفتن به صفحه‌ی ویرایش ارئه می‌دهد.

ویرایش: به صفحه‌ی ویرایش دیدگاه می‌رود.

جفنگ: در صورتی که دیدگاه، اسپم یا جفنگ باشد، با زدن این گزینه آن را به دیدگاه‌های جفنگ انتقال دهید و آن کاربر به طور خودکار بلاک می‌شود. با رفتن به بخش جفنگ از فیلتر بالای صفحه، برای هر دیدگاه دو گزینه وجود دارد: «جفنگ نیست»، و «پاک کردن برای همیشه»، که می‌توانید آن را از بخش جفنگ برگردانده و یا برای همیشه پاک کنید.

زباله‌دان: دیدگاه را به زباله‌دان انتقال می‌دهد. در بخش زباله‌دان نیز سه گزینه‌ی مقابل را برای هر دیدگاه دارید: «جفنگ»، «بازیافت»، «پاک کردن برای همیشه».

دوره در حال تکمیل است ... rocket