سرفصل‌های آموزشی
آموزش Unit Test
تنظیم کامپوزر به منظور ایمپورت کردن خودکار کلاس‌های پروژه

تنظیم کامپوزر به منظور ایمپورت کردن خودکار کلاس‌های پروژه

یکی از قابلیت‌های پَکیج مَنِجر کامپوزر آن است که با استفاده از این ابزار می‌توانیم از مفهومی تحت عنوان Autoloading در زبان برنامه‌نویسی پی‌اچ‌پی استفاده کنیم بدین صورت که با انجام یکسری تنظیمات، دیگر نیازی به استفاده از دستوراتی همچون include_once و require_once نخواهیم داشت که به منظور استفاده از قابلیت اُتولودینگ، نیاز است تا فایل composer.json که پیش از این با کاربردش آشنا شدیم را به صورت زیر تکمیل کنیم:

{
  "require-dev": {
    "phpunit/phpunit": "^8.1"
  },
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "App\\": "app"
    }
  }
}

در کلید جدیدی که تحت عنوان autoload نوشته‌ایم، گفته‌ایم که از این پس بر اساس استاندارد PSR-4 نِیم‌اِسپیسی معادل با App به پوشهٔ app در این پروژه ارجاع دهد. حال نیاز است تا به منظور به رسمیت شناخته شدن پیکربندی جدید فایل composer.json اقدام به اجرای کامند زیر نماییم:

/var/www/phpunit$ composer dump-autoload -o

کاری که این کامند انجام می‌دهد آن است که نِیم‌اِسپیس جدید را در این پروژه فعال کرده و از این پس قادر خواهیم بود تا از کلاس‌هایی که در پوشهٔ app می‌سازیم در جای‌جای پروژه استفاده کرده و کامپوزر نیز به صورت خودکار آن‌ها را داخل سایر کلاس‌ها ایمپورت خواهد کرد.